Endelig Yttersø-plan

Artikkelen er over 12 år gammel

Den langvarige vernesaken rundt Yttersø gård går nå mot en avslutning.

DEL

Planutvalget gikk tirsdag enstemmig inn for reguleringsplanen. Og eierne på Yttersø er svært godt fornøyd.

– Vi er svært glade og lettet over at denne slitsomme saken får en lykkelig avslutning, og at det politiske miljø står samlet bak planen, sier Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen.

For lenge så det ikke ut til at det skulle bli noen enighet i denne saken, mellom Larvik kommune og eierne. Det var til sine tider sterk strid, og det ble brukt mange harde ord.

Nå berømmer eierne, Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, Larviks nye rådmann, Arve Semb Christophersen – og gir ham en stor del av æren for at ting løste seg:

– Ryddighet og klare linjer fra den nye rådmannens side i sakens siste fase gjorde at brikkene falt på plass, sier de fornøyde gårdeierne. De mener Yttersø gård nå har fått en god og framtidsrettet plan.

Yttersø gård ble fredet av Riksantikvaren i juli 2001. Larvik kommune skulle utarbeide reguleringsplan for området. I november 2004 ble planen behandlet i planutvalget første gang. Men prosessen tok lenger tid enn man først forventet.

Statens vegvesen varslet innsigelse. Men denne kom etter fristens utløp, og hvorvidt det skulle tas avgjørende hensyn til innsigelsen eller ikke, ble et stridstema.

Det viste seg imidlertid at kommunen ikke blir fratatt vedtaksretten når en innsigelse kommer etter fastsatt frist, men at kommunen likevel har plikt til å vurdere opplysningene som kommer så sent.

Planens hensikt er å sikre de kulturhistoriske verdiene ved Yttersø gård ved fleksibel bruk, samt allmennhetens bruk av arealene rundt til rekreasjonsformål.

Bygningene skal benyttes til bolig og næringsvirksomhet. I tillegg skal planen gi Yttersø gård en framtredende visuell virkning i området, og det skal legges til rette for opphold, lek og fiske ved Elvestien.

Reguleringsbestemmelsene åpner for restaurering av hageanlegg på sørsiden av gårdsanlegget.

Artikkeltags