Setteren løp fritt rundt på Mølen da den klokka 10.55 lørdag ble tatt hånd om av naturoppsynsmann Reidar Strand. Da hadde den vært på fri ferd i Nevlungstranda naturreservat og Mølen fuglefredningsområde, noe som er forbudt.

- Hunden hadde plaget fuglene i naturreservatet, sier operasjonsleder Tormod Kristiansen, som medgir at det er snakk om en litt spesiell «pågripelse».

Politiet brakte i løpet av formiddagen hunden tilbake til eieren, en mann fra Oslo. Han må nå regne med en bot for å ha latt setteren besørge lufteturen sin selv.

- Bakgrunnen for saken er at jeg i forrige uke gikk ut med informasjon om båndtvang på NRK. Det er hekketid for en del fuglearter, og vi har fått tips om at båndtvangen ikke overholdes, sier Strand.

Han mener det gjør saken verre at det var snakk om en jakthund.

- Fuglefredningsområdet har en del truede arter, som ikke er vanlig i området for øvrig. Da er det ikke bra å ha en jakthund springende fritt der, sier Strand.

SNO anmelder forholdet som brudd på lov om hundehold.

- Jeg orienterte eieren om anmeldelsen, og han var inneforstått med det, sier Strand.

Han minner om lovverket - som omhandler sikring av hund i tiden 1. april til 20. august.

- Dessuten bør man vise spesiell aktsomhet i områder som er fredet etter lov om naturvern, sier Strand, som har sett en rekke brudd på lovgivningen.

- Ja, det kommer en del tips - både til meg og politiet. Vi er enige om å aksjonere på slike lovbrudd, sier Strand.

Han mener folk stort sett tar båndtvangen på alvor.

- Men det er alltid noen som ikke følger opp, og da reagerer vi, selv om det er beklagelig, sier Strand.

Han vil ikke kommentere om setteren hadde rukket å gjøre skade på fugler da den ble fanget - med begrunnelse i at anmeldelsen ikke er levert.

Fakta: Kort om Statens naturoppsyn (SNO)

* Det er 33 operative naturoppsyn ved lokalkontor i distriktskommuner over hele landet. SNOs viktigste oppgaver er kontroll i forhold til lover, forskrifter og annet regelverk, i tillegg til veiledning og informasjon.

* Reidar Strand er oppsynets kontakt i Stavern.