* NIKU - Norsk Institutt for kulturminneforskning

* NIKU er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen kulturminneforskning

* Fokuserer på bygningers kulturhistoriske verdier og tilbyr kunnskap om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

* NIKU gjennomfører bygningsundersøkelser, dateringer, tilstandsvurderinger, sårbarhetsanalyser og fargeundersøkelser på bygninger.

* NIKUS tjenester deles i:

Kunst og inventar

Eldre bygninger og anlegg

Arkeologiske utgravninger

Arealplanlegging og konsekvensutredninger

Næringsutvikling og verdiskapning

Formidling til barn og ungdom