Fant båtgrav på Foldvik

Gravminne: Arne Schau (t.h.) søker med metalldetektor over en jord- og steinpakning som antas å være et gravminne. (Foto: Julie Karina Øhre Askjem)

Gravminne: Arne Schau (t.h.) søker med metalldetektor over en jord- og steinpakning som antas å være et gravminne. (Foto: Julie Karina Øhre Askjem)

Artikkelen er over 7 år gammel

Stammer trolg fra vikingtiden.

DEL

I forbindelse med arkeologiske under-søkelser langs riksvei 301 fra Stavern mot Helgeroa har arkeologene blant annet funnet en båtgrav som trolig stammer fra vikingtiden.

På strekningen fra Jahrehagen til Skårabakken påviste arkeologer 38 uregistrerte kulturminner i form av kokegroper, graver, stolpehull, nedgravninger/groper og kulturlag under registreringen. Spesielt interessant var funnet ved østre Foldvik av en båtgrav som kan dateres til vikingtiden.

Bakgrunnen for undersøkelsen er igangsetting av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei fra Skårabakken til Jahrehagen i Larvik kommune. Anlegget er del av en større gang- og sykkelveitrasé som er planlagt langs riksvei 301 fra Søndersrød til Berg, via fylkesvei 55 Hummerbakkveien fra Berg til Skårabakken, og derfra langs riksvei 301 til Jahrehagen.

- Planområdet ligger i et område som er svært rikt på automatisk fredede kulturminner. Det er mange kjente kulturminner i områdene rundt planområdet. De fleste av disse er gravfelt, gravhauger og gravrøyser fra bronsealder og jernalder, og boplasser fra steinalder. For å oppfylle undersøkelsesplikten i henhold til Kulturminneloven, har vi undersøkt hele strekningen fra Stavern til Helgeroa. Vi har påvist en mengde uregistrerte kulturminner, boset- ningsspor, gravminner, kokegroper, og dessuten en interessant båtgrav, sier feltarkeolog i Vestfold fylkeskommune, Julia Karina Øhre Askjem.

I båtgraven ved østre Foldvik fant Øhre Askjem en rød glassperle med hvit og gul dekor, samt jernnagler som kan dateres til vikingtiden.

- Det var ikke mye igjen av båten, og vi fant heller ikke kull som kan hjelpe oss å datere hvor gammel båten er. Men glassperlen og jernnaglene i samme grav er fra vikingtiden. Båten er rundt åtte meter lang, det er altså en båt, og ikke et skip. Vi har imidlertid kun sett halvparten av den. Det er derfor interessant med videre utgravinger her, sier Øhre Askjem.

- Vi har også funnet en gravhaug med potetkjeller, hvilket tyder på at det skjuler seg flere kulturminner under matjorda i området. Det er ganske typisk for Brunlanes. I området er det også gjort funn av en kobberring. Ringen av kobberlegering er rundt 21 mm i diameter og kan etter størrelsen ha vært brukt som fingerring for en mann, sier Øhre Askjem.

Utover dette er det i området gjort funn av flint, metall, båtsøm, spenne av kobberlegering. En rekke utslag på jern er gjort med metallsøker, men foreløpig ikke gravd ut.

Når det kan bli gang- og sykkelvei på strekningen er foreløpig usikkert. Riksantikvaren og Kulturarv ved Vestfold fylkeskommune krever at det før igangsetting av tiltak i henhold til plan foretas arkeologiske undersøkelser av fem de berørte kulturminnene. Kulturhistorisk museum, Fornminne- seksjonen har kommet med forslag til omfang og budsjett for utgravningene. Dette vil beløpe seg til 1.670.000 kroner. Det må Larvik kommune selv bekoste.

Artikkeltags