Den populære badeplassen ligger i Daleelva rett ved riksvei 40 i Lågendalen et par kilometer nord for Steinsholt. Badeplassen brukes vanligvis av mange mennesker på varme dager.

Ingen personer skal ha kommet til skade i hendelsen.

Årsaken til at bilen havnet utfor veien og ned til badeplassen er foreløpig ikke kjent.