Spiser selen opp kysttorsken? Nå har forskerne fått svar

Mange har pekt på selen som en av de store «synderne» når torsken er blitt borte. Det mener forskerne er lite sannsynlig.