I fjor startet kampen mot algene og så langt i år har Indre Viksfjord Vel fjernet 150 tonn.

– Hvis en kan finne en måte å bekjempe dette på som også kan brukes andre steder, er dette en vinn-vinn situasjon, sier fylkesmann Erling Lae.

I går var han på besøk innerst i Viksfjord. For å se hvordan hytteeiere, båtforening og grunneiere sammen jobber for å bli kvitt plagsomme grønnalger, også kalt «slikk». Og for å se hvorfor nettopp dette prosjektet har fått seks millioner kroner i støtte de siste årene.

– Dette er et unikt samarbeid og et forbilledlig godt eksempel hvor hytteeierne engasjerer seg og ikke bare overlater alt til folk som bor her fast. Jeg er imponert, sier Lae.

Gustav Piene har hatt hytte i området i en årrekke. Problemet med grønnalger har det alltid vært rundt Vikerøya, men de siste 20 år har det blitt verre. De sommerne med mye grønnalger dannes det et grønt teppe på vannet som forhindrer båter fra å komme fram og er til sjenanse for badende. Grønnalgene skyller i land og etterlater vond lukt.

– Slikket vokser ekstra i fint vær, og sist vi hadde et stort problem var i 2009. Nå jobber vi aktivt for å unngå det igjen, sier Piene, styreleder i Indre Viksfjord Vel.

I 2007 bestemte grunneiere, hytteeiere og båteiere at nok var nok. De ønsket å dempe algeveksten betraktelig. Larvik kommune satte de i kontakt med fylkesmannen. I 2011 ble de invitert til et fagseminar om indre Viksfjord. Der traff Piene og de andre Frithjof Moy fra Havforskningsinstituttet. Han var like interessert i å bli kvitt grønnalgene, men for å sikre veksten av ålegress. I Viksfjord finnes det store ålegressenger under vann som sikrer gode vekstkår for marine arter og fisk.

– Vi hadde sammenfallende interesser bare med litt ulik innfallsvinkel. Det passet bra for vi kunne søke om støtte og Havforskningsinstituttet deltar i prosjektet, sier Piene.

Indre Viksfjord Vel fikk i fjor 3.5 millioner i støtte og i år har de fått 2.5 millioner. Det forplikter, sier Piene.

– Vi tar dette veldig seriøst og utnytter hver krone.

Pengene i fjor gikk, blant annet, til å planlegge hvordan grønnalgene skulle fjernes. To lenser ble satt ut og ny vei etablert ned til vannet slik at en gravemaskin kan fjerne grønnalgene som samles opp. I år har fokus vært på å fjerne alger.

– Så langt i år har vi fjernet 150 kubikk eller 150 tonn med grønnalger, sier hytteeier og prosjektleder Bjørn Nygård.

Prosjektet varer i tre år, men etter det vil det være nødvendig å lage en skjøtselsplan. Går alt bra vil mange kunne dra nytte av den.

– Ingenting som dette er blitt gjort før i landet. Vi håper at det vi gjør her kan komme til nytte andre steder både i Norge og Norden, forteller Piene.