I årsrapporten fra Fylkesmannen i Vestfold får Skjerfheim kollektivet i Lardal avvik for å ha utført flere ransakinger, kroppsvisitasjoner og beslaglegginger enn de har lov til.

- Vi tar alle avvik alvorlig, sier Linda Hiis, seksjonsleder ved Skjerfheim. Hun har ikke mulighet på nåværende tidspunkt til å komme med flere kommentarer.

Avvikene kom frem under en systemrevisjon som ble utført i september i fjor.

Det er foretatt kontroll av en beboers post som ikke har vært i samsvar med rettighetsforskriften.

Flere politiattester var ikke i samsvar med forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven.

I løpet av året førte Fylkesmannen tilsyn med syv barnevernsinstitusjoner i Vestfold. Fire institusjoner er statlige og tre er privateid.

Det ble utført systemrevisjoner på seks institusjoner i fjor, og det er gitt totalt 13 avvik. I tillegg til Skjerfheim, gjelder dette også Akutt Borre, Sandefjord ungdomssenter, Gokstad, Klokkergården og Løft as.

Klokkergården og Løft as fikk ingen avvik.