Nå er det nye knutepunktet ved E18 klar for åpning

Veivesenet startet arbeidet i juni i år, og 21. november blir det offisielt åpnet.