– Vi hadde et møte der rådmannen var til stede. Der diskuterte vi mange forskjellige problemstillinger fram og tilbake, forteller Helene Skallist, leder i Fritidsklubbene i Larvik.

Under møtet ble det satt ned en prosjektgruppe, bestående av Odd Terje Lysebo (Larvik Kulturskole), Per Olaf Skogshagen (Sentrum skole), Thor Odd Møller (Fritidsklubbene), Bente Foss (Rådmannsfunksjonen) og Helene Skallist, som skal jobbe med prosjektet. Ønsket er å bli kvitt tagging.

– Vi håper at lovlige vegger vil motvirke tagging, sier Skallist og oppgir flere mål med prosjektet:

– De som vil, skal få uttrykke seg med grafitti. De skal ikke måtte snike seg rundt som forbrytere.

Prosjektgruppa skal ha et møte den 27. november der ungdommer som er opptatt av grafitti skal få komme med innspill. Derfor har de ikke begynt å se på aktuelle steder ennå.

– Vi regner med at ungdommene som driver med dette vet om steder de ønsker å bruke. Så må vi se om det lar seg gjøre å få i stand en avtale, enten det er med kommunalteknikk eller vegvesenet, sier lederen i Fritidsklubbene.

Ungdomsrådet har sammen med Fritidsklubbene kjempet for å få lovlige grafittivegger. Leder Thomas Misund Hansen synes det er fint at det nå er satt i gang et prosjekt som skal få dette i stand.

– Jeg håper det fører til at unge, lovende artister får uttrykke sine kunstneriske ferdigheter uten å bryte loven, sier en håpefull Misund Hansen.

Han har allerede ideer til mulige steder som kan brukes.

– Vi vil prøve å få åpnet brannstasjonen igjen. Der kan vi kombinere både skating og grafitti, mener han.

Lederen er glad for at Ungdomsrådet endelig får gjennomslag for en kampsak. I tidligere saker har det vist seg å være vanskelig.

– I de fleste saker har kommunen avfeid oss tvert. Nå ser det ut til at vi kommer igjennom med saken. Det er svært bra, sier en fornøyd Misund Hansen.