Biskop Olav Skjevesland i Agder er blant dem som reagerer sterkest på regjeringens forslag til KRL-reform.

– Hvis konsekvensen blir at man raderer ut kristendommen – K-en – i KRL, kan man fort komme i en situasjon hvor vår historiske forandring i den kristne tradisjon forvitrer, sier Skjevesland til NRK.

– Kan ikke ha tvil

KrFs 1. nestleder Dagrun Eriksen sier også at hun frykter at Norges «tusenårige historie med kristendommen som en stor del av vår kulturarv», står for fall dersom det nye KRL-faget blir en realitet.

Regjeringen kunngjorde fredag at dagens KRL-fag skal erstattes med faget Religion, livssyn og etikk. Kristen-Norge vil beholde dagens KRL-fag, mens Human-Etisk Forening er blant dem som har uttalt seg positiv til forslaget.

Kunnskapsministeren Bård Vegar Solhjell reagerer på at biskopene ikke vil ha det nye livssyns- og religionsfaget.

– Vi kan ikke ha noe tvil i Norge om at vi skal ha et fag som følger menneskerettighetene, sier Solhjell til NRK.

– Går til angrep

Biskopene mener det er unødvendig å endre KRL-faget selv om faget strider med menneskerettighetene.

– Det står mer på spill enn som så. Jeg er redd for at dette blir en ytterligere opplæring i praktisk ateisme. Spør du norske unger i dag, vet de ikke hva pinse er. Nå skal det bli endra mindre opplæring, sier Tunsberg-bisp Laila Riksaasen Dahl.

Redaktør Finn Jarle Sæle i den kristne avisa Norge I dag mener den rødgrønne regjeringen går til angrep på kristendommen – og ikke bare med tanke på KRL-reformen.

– I denne pakken inngår også avskaffelsen av den kristne ekteskapsloven og den kristne verdibestemmelsen for staten og barnehagene, sier Sæle. (ANB)