Veien skjærer seg gjennom 10-15 meter høye fjellvegger i larvikitt. Fjellveggene skal behandles som de gjør det i steinbruddene, enten sprenges eller sages med diamantwire.

Vi er midt i en rapport som heter «Vei gjennom stein», gitt ut av Statens Vegvesen Region Sør. Og ikke hadde vi trodd at en europavei kunne virke så spennende.

- Det er i utgangspunktet en uheldig situasjon at den nye veien vil berøre et område som driver steinbrudd. Men når det er beste løsning totalt sett, ble spørsmålet vårt: Hvordan kan vi vise fram larvikitten? Sier Eva Preede i prosjektgruppen for den nye E 18.

Hun har fått entusiastisk støtte fra steinbransjen, ved Stein Grimsrud og Thor-Anders Lundh Håkestad fra Lundhs Labrador.

- Det skal bygges en flott og dyr vei som vil gi folk lite å se og oppleve. Ved å lage en slags larvikitt-park vil folk kunne se noe helt genuint. Dette har vi jo bare i Larvik, sier Stein Grimsrud.

Det er viktig å gi folk reiseopplevelser. Folk sovner jo langs veiene, nikker Eva Preede. Sammen med Morten Klokkersveen, er hun en av landskapsarkitektene som jobber med strekningen fra Sky i Larvik og Vestfold til Langangen i Telemark.

- Vi vil markere at folk kommer til Larvik, sier Preede.

I første omgang planlegges altså fjellskjæringene langs veien å se ut som fjellveggen gjør i steinbruddene. Veksling mellom sprengte partier og de som er saget med diamantwire, vil skape liv i fjellveggen og fortelle en historie. En historie om gamle og nye metoder som brukes i Larviks steinindustri.

I feltet ved Hallevannet, er det den lyse labradoren som kommer til syne.

Ved tunnelportalene skal også larvikitten markeres. Enten ved at portalene wiresages, eller at sidene som fører fram til tunnelen behandles ulikt, så noe blir ruglete og noe glatt.

Ved Hallevannet vil veien gå litt nord for den nåværende. Det betyr at rasteplassen nede ved vannet forsvinner. I stedet planlegges to nye på fjellet et stykke over. En i hver retning.

- Vi har engasjert en kunstner som heter Svein Rønning. Han er med i noe som kalles Turistveiprosjektet, som jobber for å lage kjente veier attraktive, sier Eva Preede.

Rønning har blant annet foreslått en skulptur i larvikitt i en planlagt, ny rundkjøring ved Sky.

Forslaget går ut på å lage en steinsøyle i hver av kjøreretningene. Rapporten er klar på at kunst og opplevelser langs veien må være slik at bilistene i løpet av den korte tiden det tar å kjøre igjennom, må kunne registreres enkelt og tydelig. Og ikke være til fare for trafikksikkerheten.

- Denne veistrekningen skal vise larvikitt på en enkel måte, forklarer Preede.

Rasteplassene er i høy grad på planleggingsstadiet. Men ideene er spennende og utradisjonelle. Både sett fra vegvesenet og steinbransjen.

Her er det snakk om å bruke larvikitt i mange varianter.

- Vi har snakket om å vise noe av historien til steinbruddene i distriktet, forteller Thor-Anders Lundh Håkestad..

- En idé har vært å legge et av bruddene så tett inntil veien eller rasteplassen at folk kan se vi arbeider, fortsetter Grimsrud.

Preede og Klokkersveen mener det kan bli snakk om å bygge en servicestasjon på den ene rasteplassen. Eventuelt med kafé. Som kan ha fasadeplater i - larvikitt.

Kunstneren har kommet med flere muligheter å bruke larvikitten på. I klatrevegger for barn. Eller klatreskulpturer. Kanskje en sklie, som den på Torget.

- Forprosjektet skal se på muligheter og kostnader. Det er ikke sikkert alle våre ideer får gjennomslag, sier Eva Preede.

Men et galleri i larvikitt blir det når veien står ferdig rundt 2012.

- Da kan folk gjøre seg klare til et galleribesøk i 100 km/t, sier Stein Grimsrud.