Cell-eier Roar Paulsrud garanterer at billig arbeidskraft fra Øst-Europa ikke skal erstatte arbeiderne ved de norske fabrikkene, inkludert Larvik Cell.

De ansatte ved Larvik Cell er fortsatt permittert på ubestemt tid grunnet høye strømpriser.

Denne uka ble det klart at 100 ansatte mister jobben ved Peterson i Moss. De nye lokale eierne Roar Paulsrud og Terje Haglund, som også eier Larvik Cell, har valgt å gå raskt og tøft til verks for å få driften ved den tidligere hjørnesteinsbedriften i pluss.

Fredag åpnet de samme eierne den nye ospecelluluse-fabrikk Estonian Cell i Kunda kommune, nord i Estland.

Fabrikken er den nest største investeringen noensinne i det tidligere østblokklandet. 140000 tonn råvarer til høykvalitetspapir og hygienepapir skal produseres årlig. Paulsrud og Haglund eier en tredjedel av fabrikken, mens østerrikske Heinzel Group og den europeiske utviklingsbanken EBRD eier de andre tredjedelene.

- Denne fabrikken vil bli et supplement til fabrikkene i Norge. Markedet er så bra at den ikke blir en konkurrent, lover Roar Paulsrud.

I et telt fylt til randen av næringslivsfolk, investorer, arbeidere og representanter fra Estlands regjering, haglet lovordene om det nye anlegget, som er blitt et av de mest moderne i Europa.

Fabrikken har skapt 80 nye arbeidsplasser i fattige Kunda, pluss en rekke arbeidsplasser hos underleverandører. I tillegg gir anlegget Estland tilbake statusen som celloluse-produsent, en århundrelang tradisjon som landet mistet under Sovjet-okkupasjonen.

Fabrikken vil sluke over halvparten av all osp som blir felt i Estland i året, rundt 800000 kubikkmeter.

- Vi valgte å satse i Estland fordi vi oppnådde langsiktige kontrakter på billig kraft, LV og gass. I Norge er det ikke forutsigbarhet nok, og kraftprisene er for høye, sier Paulsrud.

Han opplyser at målet er å drive fabrikken så godt som mulig, men legger ikke skjul på at fabrikken kan bli utvidet på sikt. Paulsrud lover at dette ikke vil gå på bekostning av de norske fabrikkene, blant annet Larvik Cell.

- Vi har ingen intensjoner om å legge ned i Norge. Vi har heller ikke planer om å flytte produksjon til Øst-Europa. Selv om det er utrolig vanskelig å drive kraftkrevende industri i Norge, vil vi holde på så lenge det er profitt i det.

Paulsrud beroliger arbeidere ved fabrikkene i Norge som frykter de blir erstattet av billig arbeidskraft fra Øst-Europa.

- Jeg kan garantere at vi ikke kommer til å importere arbeidskraft fra Øst-Europa. Fabrikkene våre i Norge skal fremdeles drives med norsk arbeidskraft, det er 100 prosent sikkert, fastslår Paulsrud.

En ny fabrikk er også under planlegging i Pskov i Russland. Kjempefabrikken er ment å produsere 600.000 tonn cellulose av osp i året. Samtidig har den europeiske utviklingsbanken en cut-and-call avtale ved fabrikken i Estland, som gjør at den selger seg ut noen år etter oppstart. Det fører til at Paulsrud og Haglund øker sin eierandel til 50 prosent i 2012.

- Vi satser så mye fordi vi får gode rammebetingelser her borte, opplyser Paulsrud.

- Hva vil dere med all satsingen?

- Målet er å befeste posisjonen vår i markedet. Det er litt tilfeldig at ting skjer som det gjør nå, men fortsetter vi slik noen år til, blir vi veldig store, innrømmer Paulsrud.