Myndighetenes målsetning er 15 prosent økologisk produksjon innen 2015 i Norge.

- Håpet er at flest mulig legger om driften, sier bonde Grim Melø.

-Hvorfor?

- Økologisk drift har en miljøeffekt. Vi bruker ikke kunstgjødsel eller plantevernsmiddel. Det er hardt arbeid, men det gir helsegevinst. Om ikke for oss så for kommende generasjoner.

Det hviler en urørt ro på Melø gård. Bonde Grim raker gårdsplassen med langsomme bevegelser.

- Jeg er utrolig stolt av å være økologisk bonde.

- Kunne du drevet på annet vis?

- Nei. Jeg kommer ikke til å bruke kunstgjødsel igjen. Overgangen her på gården har skjedd gradvis. Før drev jeg også konvensjonelt, men de siste ti åra har det kun vært økologisk drift.

Melø har hester med rolig lynne, kyr som slumrer i sola, og geiter fra en fjellknaus i Tyrkia.

- Jeg driver med storfe, oppdrett av islandshester, poteter og gress. I tilegg har jeg et prosjekt på gang med økologiske kyllinger. Foreløpig er det et svært begrenset marked, men Prior satser på dette nå, i løpet av 2008 vil det komme i butikkene.

Og Melø følger utviklingen.

- Det blir veldig spennende å se. Kyllingene skal være i låven bak her, hvor de fritt kan gå ut og inn.

Et økologisk hjerte banker alltid for sunn skjøtsel av dyr.

- Bedre kollegaer enn dyr får du ikke, de gjør som jeg vil, ler Melø.

- Noen dyreslag egner seg veldig godt i økologisk produksjon. Spesielt storfe og sau. Foreløpig går det veldig tregt med sau, og det overrasker meg. Det er veldig enkelt å legge om. Men grisen har det gått bra med, «Grøstadgrisen» er blitt et begrep.

I 2006 ble 3,6 prosent av Vestfolds samlede jordbruksareal drevet økologisk.

- Det er ikke så mange i området her, sier Melø.

- Men det er veldig mange fordeler med å drive økologisk. Du reduserer kostnadene betydelig. Dessuten gir staten tilskudd og du får veldig god oppfølgning og rådgivning. Per i dag er det nok flest ufordringer knyttet til kornproduksjon. Men også her er det blitt betydelig enklere. Det er jo populært dette.

Det å tenke grønt er absolutt in.

- Det er trendy med økologisk mat, og vi er ikke lei for det, sier Melø.

- Jeg merker godt forskjellen fra noen få år tilbake.

- Er det dette som er fremtiden?

Melø tar seg god tid med svaret.

- Økologisk drift er et godt korrektiv til industrilandbruk. Staten spiller på en måte på to hester. De slipper bonden fri, slik at han kan produserer mye, samtidig som vi skal tenke miljøvennlig.

- Er det sunnere å spise økologisk?

- Ja. Her og nå merker vi kanskje ikke den store forskjellen, men det ligger absolutt en helsegevinst i det for de som kommer etter oss.

Selv har han aldri angret på omleggingen av driften.

- Jeg tror nok mange er usikre og uvitende om hvordan en driver økologisk. Dessuten er det dette med forutsigbarhet som alle mennesker er opptatte av.

Han berører fremtiden igjen.

- Vi vil nok se flere mellomløsninger. Bønder som driver konvensjonelt, men samtidig tenker økologisk.

Selv har Melø det økologiske i blodet.

- Min oldefar hadde økologisk drift her for hundre år siden. For meg er det dette som er riktig, jeg syntes jeg har et fantastisk liv.

Han har snakket om konas økologiske design og barna som blir hentet på busstasjonen med hest. Nå graver han i kompost med grådige hender.

- Dette vet du, sier Grim Melø,

- Dette er bondens gull.

Han lukter ubeskjedent på en neve kompostgjord.

- Kumøkk. Der kunstgjødsel holder ett år, gir dette fuktbar og god jord i årevis.