Gå til sidens hovedinnhold

Gir bort to gater - må selv betale

Artikkelen er over 14 år gammel

Larvik kommune påtar seg å betale strømregningen for varmekabler i Haraldsgate, og tar heller ikke betalt for arealene i Nansetgata og Sigurdsgate som blir innebygd med glasstak.

Dette reagerer Torbjørn Kristensen (SV) på.

I plan- og økonomikomiteen i går forelå rykende ferske utbyggingsavtaler for glasstak over både Nansetgata og Sigurdsgate.

I avtalen med eiendomsselskapet Bryggerikvartalet AS og Triade AS kommer det nå fram at Larvik kommune påtar seg ansvaret for vedlikehold og strømutgifter for varmekabler i Haraldsgate. Leder av kommunalteknikk, Knut Hjalmar Gulliksen, har regnet ut at dersom varmekablene står på 50 dager vil det koste kommunen 100.000 kroner årlig. Utbygger skal bekoste varmekablene.

Administrasjonen har heller valgt å pålegge utbyggerne i verken Sigurdsgate eller Nansetgata festeavgift for leie av kommunal grunn. En avtale som varer til evig tid.

- Det vil koste kommune hundretusener av kroner, for et prosjekt som ikke skulle koste kommunen noe. Har ikke vi politisk gitt mye? Nå skal vi også gi penger - til evig tid, sa Kristensen.

Larviklistas Arne Bredvei stilte også spørsmål ved at gaterom blir gitt bort, uten noen form for festeavgift.

Varmekabler i Haraldsgate er en forutsetning for glasstak-prosjektet. Det må legges til rette for at kollektivtrafikken kan kjøre opp Haraldsgate, også vinterstid.

- Som veiforvalter synes jeg det er greit at det er kommunen som har driftsansvaret. Det er vi som må styre når det skal trykkes på knappen, slik at vi ikke må vente til en vaktmester i Bryggerikvartalet gjør det, forklarte Gulliksen.

Avtalene og festekontrakt for areal under Nansetgata til parkeringsanlegg ble først forelagt i komiteen i går klokka 15.00. De nødvendige underskriftene ble skrevet under samme dagen. Torbjørn Kristensen (SV) ønsket å utsette behandlingen for å sette seg bedre inn i avtalene, men ble nedstemt.

- Jeg skjønner at noen ønsker at dette skal skli igjennom, kommenterte Kristensen.

Eiendomsselskapene Bryggerikvartalet AS og Triade AS skal ifølge festekontrakten betale 100 kroner for hele festeperioden som er satt til 100 år. Dette gjelder det arealet under bakken hvor det skal bygges parkeringsanlegg.

Kristensen stusser på at det ikke skal betales leie for arealet over bakken, i Nansetgata og Sigurdsgate som vil bli innebygd med glasstak, og således ikke lenger er å anse som et offentlig areal.

- All grunn blir verdiløs, det er overraskende. Dette er verdifulle arealer - det må få noen følger, påpekte Kristensen.

- Min rolle er en tilrettelegging av et prosjekt som jeg forstår politikerne vil ha. For meg har dette vært et skjønn. Kommunen bidrar til et verdifullt prosjekt, kommenterte Gulliksen.

Også Larvikslista har betenkeligheter. Det går første og fremst på åpningstider i gateløpene. Det er spesielt Sigurdsgate som Bredvei er opptatt av, som han mener ikke er like tyngende for sentrumsutviklingen.

- Dette er tunge avtaler som skaper presedens. Avtaler som binder, ikke bare oss, men kommende generasjoner. Det undrer meg at det ikke er festkontrakter for Nansetgata og Sigurdsgate. Her låner man bort til evig tid, uten å ha en evaluering av effekten av å låse seks timer i døgnet. Det er mer et spørsmål om hvilken bunnlinje utbygger skal ha, enn betydningen av å stenge befolkningen ute. Det ville koste cirka 300.000 kroner å leie inn en vakttjeneste for å unngå stegning hele natta, påpekte Arne Bredvei (LL).

Kristensen kan ikke stemme for at kommunen skal pådra seg så store utgifter for evig tid. I tillegg ønsker Kristensen at avtalene skal reforhandles om 50 år.

Larvikslista ønsker at åpningstidene skal reforhandles i løpet av fem år, og at det skal fremforhandles festavtale med utbyggerne i Sigurdsgate.

SV gikk derfor imot begge utbyggingsavtalene og festekontrakten, mens Larvikslista gikk imot utbyggingsavtalen for Sigurdsgate. Øvrige partier stilte seg bak avtalene som administrasjonen har framforhandlet.