Justisminister Anders Anundsen håper det nye tiltaket ungdomsstraff skal redde flere unge fra en kriminell «karriere».

Selv kåserte han om sin egen historie på Halle mølle i Larvik søndag.

Justis- og beredskapsministeren kåserte om sin egen solskinnshistorie fra ungdomsårene der han med et gryende politisk engasjement kjempet for brusmaskin til elevene ved Brunla ungdomsskole, til statsrådsstolen i Justisdepartementet i fjor høst. Foran flere hundre frammøtte på halle mølle i søndag, delte justisministeren tankene sine med publikum. Med ØP deler justisministeren tankene sine om unge kriminelle, narkotika og det nye tiltaket med ungdomsstraff.

Nytt tiltak

Etter ni måneder ved Kongens bord er Anundsen fra Stavern godt i gang med å iverksette tiltak han selv tror på. Ungdomsstraff håper han vil redde flere ungdommer fra lefling med narkotika, som kan sende dem videre inn i en løpebane med kriminalitet som tyveri, ran og vold.

– Jeg tror på det, sier Anundsen, som føler han nå ligger øverst i vannskorpa i motsetning til de første ukene etter overtakelsen av statsrådsposten.

Da følte han seg på dypt vann.

Bygge framtid

På Halle mølle i går, foran interesserte tilhørere, fortalte han om veien fram til kongens bord. Han vil også gi andre ungdommer muligheten til å bygge sin egen framtid.

– Det går an å tråkke feil, men hvis de gjør det flere ganger og det ikke nytter med oppfølging fra foreldre, er dette den beste oppfølgingen man kan få, mener Anundsen, og viser til den nye måten å straffe unge på, en straff som innføres fra 1. juli etter at Stortinget enstemmig vedtok det.

Alternativ til fengsel

Den nye ungdomsstraffen erstatter fengsel for unge lovbrytere mellom 15 og 18 år. Til gjengjeld straffes de med tett oppfølging fra skole, barnevern, politi og flere instanser med klare regler og krav i form av et skreddersydd opplegg og streng sosial oppfølging.

Riktige valg

– Jeg mener det er en god måte å få unge til å ta de riktige valgene, sier Anundsen, som tror dette kan hjelpe ungdommer bort fra narkotika som hasj og marihuana, som ofte er der de først trår feil.

Anundsen er opprørt over at krefter med et liberalt syn på narkotika får stor oppmerksomhet i media, – Hasj er ikke som det var før, understreker Anundsen, og viser til genmodifisert cannabis som både er langt sterkere enn for noen år tilbake, og langt farligere. Han peker også på syntetisk dop som er opp til 100 eller 200 ganger sterkere enn det ungdommene kan være vant til fra før.

– Det er en helt kritisk situasjon, mener justisministeren, som mener de nye tiltakene kan bøte på rusproblemer blant unge kriminelle.