For en uke siden kunne tb.no avsløre at Vestfold fylkeskommune og Frp hadde fått gjennomslag for en samlet bomsats på nærmere 60 kroner. Torsdag var det jubel blant de borgerlige bestevennene i fylkestinget.

– Vi har fått det ned fra 116 til 111, videre til 88 kroner. Og nå 57 kroner. Vi har redusert satsene på noen punkter for å lokke bilistene bort fra sideveiene og inn på E18. Og billigere kan det bli, antyder fire feirende fyrer fra Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Vi kan ta i bruk en statlig garanti for lån, og vi kan se på antallet bompunkter. Fjerner vi ett, blir driftskostnadene lavere, forklarer Kåre Pettersen (V), leder i samferdselsutvalget i Vestfold fylkeskommune.

Fikk løfter

Han legger til at bilistene egentlig slipper unna med 51 kroner fram til 2017, når det kommer opp én stasjon til. Der vil det koste sju kroner å passere.

– Dette er formelt fylkeskommunens innstilling til Samferdelsdepartementet, men på et møte der sist mandag fikk vi klare løfter fra statssekretær Bård Hoksrud om at de ville respektere lokale innspill.

– Og med bombrikke blir prisen ti prosent lavere, tilføyer Pettersen.

Litt selvskryt

Men når tb.no møter ham, fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H), Frode Hestnes (Frp) og Hans Hilding Hønsvall (KrF) på fylkeshuset denne varme høstdagen, er det for at de så gjerne vil fortelle hvordan bomsatsene ble redusert fra 111 kroner, som den rød-grønne regjeringen opprinnelig vedtok, til 57 kroner.

– Dette ble løftet inn i fjorårets regjeringsforhandlinger, forteller Frode Hestnes (Frp), som er leder for partigruppen i fylkestinget.

– Det vet jeg, for jeg var til stede.

Dy seg

Fylkesordføreren klarer ikke å holde seg:

– Det var ikke akkurat dette våre politiske motstandere la opp til. Den rødgrønne regjeringen var urokkelige på at rentesatsen på lånene skulle være 6,5 prosent, noe som ville gitt en langt dyrere veibygging. Under valgkampen i Vestfold i fjor var det endatil noen som ville ha bomstasjoner på sideveiene for å hindre trafikklekkasje dit. Nå har vi fått så lave satser, særlig langs strekningene der det er lett å ta sideveier, at risikoen er betydelig redusert.

– Frode Hestnes, Fremskrittspartiet gikk svært høyt på banen med løfter om å fjerne bominnkreving. Nå sitter dere i regjering. Hvorfor er da ikke bomstasjonene langs E18 helt fjernet, eller i det minste enda billigere?

– Fordi vi fikk en oppslutning på 16,3 prosent i stortingsvalget. Når ondet først er der, skal vi i alle fall sørge for at satsene blir lavest mulig. Jeg er stolt av det vi har fått til. Og vi har ennå ikke benyttet oss av alle mulighetene for lavere satser.

Satsene for hver stasjon

Kommer man nordfra på E18 vil bompasseringene fordele seg slik:

Gulli: 5 kroner

Grensen Tønsberg-Stokke: 11 kroner, redusert fra 19 kroner i veivesenets opplegg.

Fokserød nord: 6 kroner

Fokserød sør: 7 kroner, redusert fra 12 kroner i veivesenets opplegg.

Sandefjord sør: 9 kroner

Sky: 12 kroner

Larvik nord etter 2017, når den nye firefeltsstrekningen Bommestad-Sky står ferdig: 7 kroner

– Dette viser at vi har gjort endringer i forhold til innstillingen fra veivesenet, som la opp til en jevnt fordelt prisnedgang på 33 prosent for hver bomstasjon, sier Frode Hestnes.

Betjener gjelda

– Målet har jo hele tiden vært, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen, – å ha tiltak som ytterligere kan redusere trafikklekkasjen fra E18 til sideveiene.

Han opplyser at satsene er kvalitetssikret med innkrevingsselskapet Veifinans.

– Beskjeden er at vi med 57 kroner i bompenger gjennom Vestfold klarer å betjene gjelda for veien.

Før tiden

Men prisreduksjonen betyr at nedbetalingstiden for veien er øket fra 15 til 20 år.

Venstres Kåre Pettersen er overbevist om at trafikktallene som ligger grunn for den beregningen er for lav, og at bommene kan fjernes lenge før 2034.

– Og det så vi på bomstasjonen i Sande, som ble fjernet tre-fire år før tiden fordi trafikkmengden økte mer enn beregnet, sier fylkesordføreren.

Innen en uke må Samferdselsdepartementet ta den endelige avgjørelsen om hva hver bompassering skal koste. Deretter går veivesenet i gang med å skilte prisen på hver stasjon. 3. november er åpningsdatoen for den nye firefeltsveien fra Gulli til sør for Sandefjord.