Historien om kulturhusdebatten i Larvik

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Månejordet

I 1975 lanserer daværende dirigent i Nanset skolekorps, Johan Stensrud, planer om et kulturhus på Månejordet. Prosjektet er stipulert til noen få millioner kroner, og bygget skulle blant annet inneholde konsertsal med sitteplass til 416 personer og en scene på 108 kvadratmeter.


Munken

Munken har vært i fokus for en kulturhusutvidelse med flerkino ved flere anledninger. De to største prosjektene ble lansert i 1991 og 1996, inneholdt konsert- og teatersaler, to nye kinosaler og diverse flerbruksrom og var kostnadsberegnet til henholdsvis 15 og 35 millioner.


Farris Bad/biblioteket

Kulturhus i Badeparken er en annen gjenganger. Ikke minst i forbindelse med det siste bladet til det nye firkløverbiblioteket, som ble innviet i 1984. I 1991 ble fra politisk hold fastslått at kulturhuset skulle legges hit, og fram til 1995 skulle det brukes fem millioner kroner på prosjektering og byggeforberedelser. Totalkostnad for huset: 15 - 30 millioner kroner.


Grand Hotell/Festiviteten

Kulturhus her har også vært lansert i flere vendinger. Den første store planen kom i 1991. Stedet var arealene bak hotellet opp til Prinsegata, og prislappen lød på ca. 25 millioner kroner. I 1998 vedtok så kommunen et kulturhus som knyttet sammen hotellet med Festiviteten med igjenbygging av Rombergbakken. Utløste voldsomme reaksjoner. Våren 2001 ble dette prosjektet nullet etter at man hadde brukt rundt to millioner kroner i planlegging, derav kommunale bevilgninger på 600.000 kroner.


Treschow-Fritzøe

a) Fritzøe Værk kulturby. Et storslagent prospekt lansert i 1991. Høvleriet, Materialforvaltningen og Flissiloen skulle rustes opp til kulturformål. Kommunen skulle få leie i alt 3000 kvm med innendørs lokaler i tillegg til ca. 12 da uteareal. Kokte vekk.

b) Bølgen. Lansert 29. mai 2001, mens rådmannen fremdeles vurderte Grand/Festiviteten. Kostnadsrammen var ca. 160 millioner kroner. Prosjektet ble vedtatt og kostnadsberegnet i det vide og det brede.

c) Fritzøe kulturby. 15. 2. 2005 slipper Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen bomben om en veritabel kultursatsning i konsernets gamle bygningsmasse i Saggården-Hammerdalen. Med konsertsaler, gallerier, flerkino med mer. Prosjektet krymper og flerkinotankene skippes men våren 2006 ble Sliperiet tatt i bruk. Paret signaliserer at de selv vil bygge «Bølgen» og plassere et gedigent kunstgalleri der, blant annet. Trekker seg høsten 2005, men opprettholder tomtegaven på Sanden - verdianslått til 30 millioner kroner.

11. oktober skal «Bølgen» behandles i kommunestyret.


Arena

I august 2006 vedtar fylkeskommunen å bygge en kombinert idretts-kulturhall i tilknytning til den nye videregående storskolen bak Fram. Kommunen skal bli med på spleiselaget med 20 millioner kroner.


Mindre planer

Foruten nevnte kulturhusplaner har en rekke mindre prosjekter vært lansert, og behørig presentert i ØPs spalter. I november 1990 ble Colin Archer gate 2 lansert. Skulle romme en stor og en liten sal og en rekke aktivitetsrom. Prisanslag 20-25 millioner kroner. Walter Rimstad har foreslått kulturhus på Hovlandbanen ved flere anledninger, fortrinnsvis lokalisert til Hall A og den gamle travbanen, men planene fikk aldri noen seriøs behandling i kommunale organer. I 1988 luftet Arild Lund en ide om å anlegge en konsert- og teatersal i tilfluktsrommet i Mesterfjellet, og tidlig på 1990-tallet skulle Hvalen Kro ombygges til konsertsal og teatersal. Gamle Forden var også gjenstand for befaring fra kulturaktører, men noen konkrete planer kom aldri. I 2006 luftet forretningsmannen Dag Rune Huse tanken om en flerkino i tilknytning til et kjøpesenter i Bryggerikvartalet i Larvik sentrum.

Artikkeltags