- Larvik lider spesielt fordi at det tar for lang tid til og fra Oslo med vei og bane, mener regiondirektør Tom-Olaf Kjær i DnB NOR.

Regiondirektøren holdt et foredrag om det framtidige samferdselsbildet i Vestfold i Tønsberg i går, sammen med adm. direktør Alf Reidar Fjeld ved Sandefjord Lufthavn.

Kjær mente det var en foruroligende utvikling at stadig færre flytter til Larvik. Nedgangen har vart noen år, men den var spesielt sterk i fjor. Samtidig kan de andre Vestfoldbyene sole seg i en betydelig tilstrømning av innflyttere.

- Larvik har altså en helt annen utvikling enn resten av Vestfold. Det viser seg at folketallet faller uten innvandring. Hovedårsaken til at Larvik har kommet i bakevja er at det tar alt for lang tid å reise til og fra Oslo. Tønsberg og Sandefjord er blant de raskest voksende byer i Norge, sa regiondirektør Tom-Olaf Kjær.

Men næringsfolk i Larvik er ikke udelt enig i regiondirektørens noe negative vinkling.

- Larvik er svært etterspurt. Store, nasjonale selskaper kaster sine øyne på Larvik. Med en times reisetid, når vi 400.000 mennesker, sier Thore Liverød jr, en av gründerne bak nye Agnes næringsområde.

Advokat Erling Foyn er enig: - Larvik har et betydelig framtidspotensial. Nå skjer det veldig store ting i byen, sier Foyn.

Alle er imidlertid enige om at tilgjengeligheten til Larvik blir mye bedre når ny firefelts E18 gjennom fylket står ferdig. Siste parsell skal etter planen være klar for trafikk i 2013.

Tom-Olaf Kjær karakteriserte Vestfoldbanen «som den treigeste jernbanen i Norge».

Og der fikk han i hvertfall full støtte fra Larviks næringsfolk, som ser fram til at dobbeltsporet kommer - og ikke minst en ny banesløyfe fra Tassbekk i Tønsberg til Sandefjord Lufthavn - og samtidig en parallell bilvei helt til Kilen i Sandefjord.

For Tom-Olaf Kjærs og Alf Reidar Fjelds «våte drøm» er en ny terminal øst for dagens rullebane - et område som Sandefjord og Stokke kommuner har ervervet - og hvor den nye jernbanesløyfen kan komme.

Samtidig ser de to for seg et stort regionalt næringssenter i samme område, hovedkvarter for den nye regionen, fylkeskommunene osv.

- Det vil ha betydning for hele Vestfold, også Larvik. Aktiviteten på Torp har positiv effekt for hele fylket, og det vil bare øke etter hvert som flyplassen utvikler seg, mente Tom-Olaf Kjær.

Tormod Knutsen, tidligere teknisk sjef i Larvik kommune, stilte seg noe skeptisk til muligheten for å realisere slike drømmer.

Alf Reidar Fjeld svarte at en gruppe nå jobber hardt for nettopp å klargjøre realismen i disse tankene.