Gå til sidens hovedinnhold

I disse åsene ligger det verdier for flere milliarder kroner

Artikkelen er over 7 år gammel

Vil starte gruvedrift – en tredjedel av området ligger i Larvik kommune.

I en periode på minimum 20 år ønsker det britiske selskapet Kodal Minerals å frakte malmforekomster til milliarder av kroner fra Kodal til Larvik havn.

Og om britene får godkjennelse er det snakk om et årlig uttak på tre millioner tonn. Forekomstene finnes i Andersbotten på Nomme i Kodal, og en tredjedel av det aktuelle området ligger i Larvik kommune. Resten ligger i Andebu kommune.

I forrige uke presenterte arealplanlegger Hanne Holmen, på vegne av Kodal Minerals, deres planer for en eventuell gruvedrift for planutvalget.

Forekomsten inneholder fosfater, jern og titan, og skal være 1.900 meter lang, 300 meter bred og 300 meter dyp. I et intervju med ØP i oktober 2013 sa ordfører i Andebu kommune, Bjarne Sommerstad (Sp), at det er snakk om milliardverdier som ligger gjemt i grunnen.

Lastebil hvert 20. minutt

– Prosjektet er absolutt realistisk, men de har ennå ikke kommet veldig langt i planleggingen. Mye avhenger av hvor de ulike tingene blir plassert, sier Holmen, og sikter til transporten av forekomstene, som fremdeles er uklart.

For å frakte minst 1,25 millioner tonn malm i året fra Kodal til Larvik havn må det gå en lastebil fra gruveområdet hvert 20. minutt. Det planlegges å ha drift seks og et halvt døgn i uka.

– De som bor i området er opptatt av forurensningen som vil oppstå ved slik drift. Men den største kritikken er rettet mot trafikkonsekvensene, sier Holmen.

Sommerstad uttrykte også en bekymring tilknyttet trafikken, og sa i oktober at det må bygges nye veier i området for at driften skal kunne være operativ.

Døgnåpent

Gunnar Ridderstrøm hos Cityplan har laget konsekvensutredningen som kommunen trenger for å kunne ta stilling til prosjektet. Han sier til at det er nødvendig for Kodal Minerals å holde en kontinuerlig drift.

– Skal det være en økonomi i driften må man ta ut det som er mulig på 20 år. Man bruker timevis på å stenge og åpne anlegget som bearbeider malmen, og derfor vil de kun holde stengt de timene de må med hensyn til vedlikehold, sier Ridderstrøm.

Planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i september.

– Vi håper det kommer med i høringsforslaget til arealplanen for området, men det er opp til politikerne om de vil ha et prosjekt som dette eller ikke.

Kan holde på i 70 år

Gruvedriften til foregå i dagbrudd med mulighet for underjordisk drift. Det legges opp til 20 års drift, men driften kan holde på i ytterligere 50 år om det er gode underjordiske forekomster på området. 250 arbeidsplasser vil være direkte tilknyttet driften. Indirekte arbeidsplasser komme i tillegg. Knusing av malmen og videre bearbeiding vil skje på stedet. Det vil også legges til rette for deponering av skrotstein, samt at et lagerbygg vil settes opp.

Havnedirektøren: – Dette er positivt

Om Kodal Minerals får klarsignal til sin gruvedrift, vil Larvik havn mest sannsynlig doble sin årlige omsetning av last. – Du kan trygt si at det betyr mye for oss, sier Jonas.

– Vår totale omsetning er i dag på 1,7 millioner tonn årlig, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas, på spørsmål om frakten av malmen fra Kodal Minerals vil bety mye for Larvik havn. Planen er å frakte minst 1,25 millioner tonn årlig fra gruven.

– Så det vil bety mye for dere?

– Ja, det kan du trygt si at det vil. Det vil bety mer drift over havna, og jeg er positiv til alle slike prosjekter. Det er jo nettopp dette vi driver med, utbygginger, tilpasninger og utvikling er viktig for oss, sier Jonas.

Må bygge ut Øyakrysset

Om gruvedriften i Kodal blir en realitet vil det bli det største prosjektet Larvik havn har tatt imot.

– Trafikken til havna vil øke betydelig om Kodal Minerals får starte sin utvinning, hvordan vurderer du en slik situasjon?

– Det kommer helt an på hvilket ansvar veimyndighetene tar, men jeg mener at det må skje noe med Øyakrysset før en slik drift settes i gang.

Vurderer nytt kaianlegg

– I presentasjonen for planutvalget ble et nytt kaianlegg presentert, er dette realistisk?

– Det kommer an på om de velger å frakte i bulk eller container. Om de velger container klarer vi fint å ta dette over dagens terminal, men velger de bulk snakker vi om vesentlige ombygginger. Men jeg vil ikke si at det ikke er realistisk, og jeg er i utgangspunktet positiv til et nytt kaianlegg, sier Jonas, og opplyser om at et slikt anlegg i så fall vil bli bygget på sørsiden.

Jonas kan ikke si noe om hvilke økonomiske betydninger prosjektet vil ha for havna.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.