Politiførstebetjent Jørn Lier Horst forteller at hærverk mot offentlige bygninger ikke er særlig utbredt i Larvik.

- Det er nok mer vanlig i større byer, som for eksempel i Tønsberg.

- Men det forekommer?

- Det skjer fra tid til annen, sier Horst.

Han kjenner til den aktuelle saken, og bekrefter at politiet har mottatt en anmeldelse.

- Slike ugjerninger straffes med bøter, men som regel vil erstatningskrav være langt høyere enn disse.

Politiførstebetjenten mener hendelsen kan knyttes mot yngre miljøer.

- Ungdommelig dumskap, sier han.

- Er det annerledes når noe slikt skjer på en kirke i forhold til andre offentlig bygg?

- Jeg har ikke vært borti like omfattende tagging eller skadeverk på denne type bygg, avrunder Horst.