Gå til sidens hovedinnhold

Ingen hotell-avgjørelse før neste år

Artikkelen er over 14 år gammel

Rundt 200 ja-tilhengere av hotell på Batteritomta møtte fram på storbefaringen i går. - Vi skal vurdere hotellsaken grundig, sa politisk rådgiver i miljøverndepartementet, Morten Wasstøl, til ØP. Han kunne ikke love noen avgjørelse før jul.

Miljøvernminister Helen Bjørnøys personlige rådgiver tok seg også tid til en direkte prat med den store skaren av ja-tilhengere, nærmere 200 i alt, som viste sitt engasjement både med plakater og rop.

- Hvis vi ikke skal få politikerforakt, så må dere si ja til hotellet, ropte Oddbjørn Bakken på Søndersrød til Morten Wasstøl, som svarte at det vil bli foretatt en grundig vurdering og at både befaring og orientering ellers i Larvik i går trolig er tilstrekkelig grunnlag for å fatte en beslutning.

- Men ta dere den tid dere trenger for å fatte en riktig avgjørelse, var det en annen som ropte.

Wasstøl hadde med seg avdelingsdirektør Jarle Jensen, rådgiver Celine Hoset Bråthen og informasjonsrådgiver Andreas Kreus til Larvik.

- Vi er ofte på befaringer, men det er sjeldnere at den politiske ledelse er med, fortalte Andreas Kreus til ØP. Så kan hver og en tolke det som man vil.

Under møtet i Larvik Museum ble departementets folk oppfordret av assisterende fylkesmann Bjørn Strandli om å prioritere hotellsaken, slik at avgjørelsen kan skje rimelig kjapt.

- Jeg drister meg til å komme med denne oppfordringen på vegne av larviksamfunnet, sa Bjørn Strandli.

- Men det er flere avveininger som skal foretas, og trenger vi mer informasjon, så tar vi kontakt med kommunen eller andre, sa statsrådens personlige rådgiver Morten Wasstøl, som ikke syntes denne saken er noe spesiell eller vanskeligere enn andre saker å håndtere.

- Vi har flere tilsvarende saker til behandling i året, og opplever også slike folkelige engasjementer som i Larvik andre steder hvor vi befarer, sa Morten Wasstøl, som ikke trodde det ville gå så lang tid inn på nyåret før en avgjørelse er klar.

Konserndirektør Thor Eika hos Treschow-Fritzøe AS var fornøyd med den informasjonen man fikk gitt. Eika var imidlertid krystallklar både under møtet i forkant av befaringen og etterpå, når det gjelder byggingen av et hotell.

- Det blir ikke aktuelt for Treschow-Fritzøe AS eller Canica AS å bygge hotell andre steder enn på Batteritomta. Sanden er ikke noe alternativ, var beskjeden konserndirektøren ga.

Det var Larviks ordfører Øyvind Riise Jenssen som ønsket en fullsatt sal i Larvik Museum velkommen til orienteringen. Han viste til at både underveis og i sluttproduktet har det vært og er det et stort flertall i Larvik som ønsker hotellutbyggingen.

- Jeg håper departementet vil lytte til lokaldemokratiet, og si ja til denne reguleringsendringen, som saken faktisk handler om, sa ordfører Riise Jenssen.