Mange fortvilte over manglende bøssebærere: – Vi skulle ønske at flere stilte opp

Årets TV-aksjon ble en stor suksess på landsbasis, men i Larvik førte mangelen på bøssebærere til at flere ikke fikk gitt sin sum til innsamlingsaksjonen.