Nylig fikk de full uttelling i planutvalget og Larvik-politikernes aksept til å anlegge både en liten bryggefjert og bygge på hytta, samtidig som båthuset for stå.

For utgangspunktet for hytteeierne foran møtet i planutvalget var ikke det beste. Plan og byggesak innstilte på å avslå søknaden om den lille brygga.

I dag har han også en liten brygge, men brygga er flere ganger blitt ødelagt av storm, og nå ønsket hytteeierne å plassere den et annet sted.

- Det er ikke store greiene, men bare noe jeg kan ha kanoen liggende inntil, og at tilgjengeligheten til sjøen blir bedre, sa Inge Lødner til planutvalgets medlemmer. Og beliggenheten ved Fisebu (Stubakkveien 16) blir med utsikt mot Svenner.

- Grunnen til at det heter Fisebu her er lyden fra vinden når den kommer inn mellom fjellpartiene, forklarte Lødner.

Samtidig som Lødner og Egge vil få brygga anlagt i et mindre værhardt område enn i dag, fører det også til «opprydding» i den smale bukta mot stør. Søknaden om ny brygge vil ikke føre til at noe fjell må sprenges eller at det skjer andre endringer i landskapet.

Inge Lødner og Marit Egge søkte også om tilbygg til hytta, helt nede ved sjøkanten. Utvidelsen med 28,4 kvadratmeter ville bety en total størrelse for hytta med 82,8 kvm.

Plan og byggesak sa i sin innstilling at dette var greit - forutsatt at et anneks/båthus med bruksareal på 15,6 kvm ble revet. Dette bygget fungerer i dag som soveplass/beboelse om sommeren.

Men flertallet i planutvalget var i skikkelig godlage. Det ble vedtatt enstemmig at tilbygget kan settes opp. Med tre mot to stemmer ble det vedtatt at annekset/båthuset kan bli stående.

Og bryggefjerten ved Fisebu? Jo da, den ble også godkjent, med tre mot to stemmer.

Begge de omsøkte tiltakene, både brygge og hyttetilbygg, krevde dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Og for å gi slik dispensasjon, må det være «særlige grunner». Og det flertallet i planutvalget brukte som argument, var i første rekke knyttet opp mot hensynet til areal- og ressursdisponering.