Bane NOR har sagt sitt - viser nye illustrasjoner for jernbaneløsning i Larvik

21. august skal kommunestyret i Larvik ta stilling til hvilken stasjonsløsning Larvik skal velge, og hvilken trasé fra Sandefjord til Larvik som skal velges.