Jernslagg på Jomfruhalvøya

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Ifølge lokalhistoriker Tor Bjørvik var det vanlig i gamle dager å bruke jernslagg ved anleggelser av veier. Likevel synes hobbyarkeolog Thorfinn Karlsen (69) fra Sandefjord det er merkelig med så rikelig mengder slaggfunn på Jomfruhalvøya.

DEL

Nå er Karlsen ingen fagutdannet arkeolog eller metallurgisk ekspert, og han presiserer også at han heller ikke har foretatt noen grundige undersøkelser av grunnen på Jomfruhalvøya.

Men han har interessert seg for arkeologi og lokalhistorie i en årrekke og etter hvert utviklet et skarpt blikk og en spesiell interesse for tidligere tiders jernvirksomhet.

Og i sommer snublet han over det han mener er interessante funn på Jomfruhalvøya, og spekulerer nå på om man kan ha dumpet slagg fra jernverket i Hammerdalen i Farris på 16- 1700-tallet, og at dét kan ha bidratt til den forurensingen av grunnen i Kilen som ble påvist etter en undersøkelse for to år siden.

- Jeg leste om resultatene av den undersøkelsen i ØP, der man fant ut at bunnen i Farris var en av de mest forurensende av nasjonens innsjøer, minner han om og forteller at det var under en spasertur i området i juli at han oppdaget en rekke klumper med jernslagg, ja, sågar rene jernbiter. Dét tror han kan tyde på at det enten har vært dumpet slagg i området, eller at man har brukt slagget til å anlegge en vei som gikk ut over mot Kilegapet.

I dag går det en sti i samme trasé. Men hvorfor man anla en slik vei, hva man brukte den til og hvor gammel veien og nevnte slagg er, aner han ikke.

- Hvor mye som fins her, vet jeg heller ikke, for jeg har som sagt ikke foretatt noen grundig undersøkelser. Bare pirket fram en rekke klumper, forteller han og legger til at forekomsten virker å være stor på en 100 meters lang strekning på stien utover mot Kilegapet.

- Jeg har imidlertid ikke gjort noe slaggfunn i den bratte skråningen ned mot selve Farris, påpeker han, men synes uansett dette er morsom kulturhistorisk gåte.

Jernverkets vandrende leksikon, Otto Authén, har aldri hørt om slike slaggfunn på Jomfruhalvøya og medgir at han blir forbauset.

- Jeg er klar over at det fantes mange trekull- og tjæremiler på Jomfruhalvøya, det er bare å grave litt i bakken så ser du hvor svart jorden er. Men jeg kjenner ikke til at det at skal ha vært noe form for jernanlegg på selve Jomfruhalvøya. En jernhytte nevnes riktignok i kildene under Jernskjeggenes tid, men den henlegges til Hammerdalen, opplyser han.

Lokalhistoriker Tor Bjørvik synes imidlertid ikke det er det spor merkelig at man gjør slike slaggfunn også på Jomfruhalvøya.

- Det var veldig vanlig at man brukte jernslagg når man anla veier og stier, så det er nok den prosaiske forklaringen på at man også finner slikt i nevnte trasé. At man dumpet slagg fra jernverket i Hammerdalen på Jomfruhalvøya eller i Farris, har jeg ingen tro på. Hvorfor skulle de det, undrer han og anser ikke funnet for det spor gåtefullt.

Artikkeltags