Debattlederen valgte å stanse den første av dagens to valgdebatter ved Thor Heyerdahl vgs. tirsdag formiddag etter at det ved fire anledninger ble kastet flasker mot Norgespatriotenes leder.

Ved fire anledninger ble det kastet flasker fra salen da Øyvind Heian holdt innlegg, og han ble også buet ut av elevene. Den siste av flaske skal ha inneholdt klorin. Heian ble ikke truffet av flaskene som ble kastet, men Nickolas Wilkinson (SV) og Ove Vanebo fra Frp skal ha blitt truffet uten at de ble skadet.

Flere elever snudde ryggen til da Heian holdt innlegg.

Etter en stund valgte debattleder Kjell Otto Halvorsen å avsluttet debatten og sende elevene tilbake til klasserommet.

Det er bestemt at den andre av dagens to debatter skal gå som planlagt, men avdelingsleder for studiespesialisering, Eigil Wessel, sier at det da vil bli flere vakter og mer kontroll.

- Vi sjekket nøye elevene før de kom inn i salen, men det er umulig å sjekke nøye nok, sier Wessel.

- Vi vil nå gå ut med en oppfordring til elevene om å ikke ta med flasker eller andre gjenstander inn i salen, og samtidig vil vi forsterke vaktholdet, sier han. Han legger også til at han synes det er trist at elever oppfører seg slikt, og at slike episoder bare evner å skape sympati for den man ønsker å rammen snarere enn det motsatt.

Det er også politi tilstede på skolen under debatten, men disse er ikke uniformert.

Øyvind Heian sier til ØP Nett at synes det er trist med angrep på hans person, og at dette er et angrepet på demokratiet.

- Flaskekasting og mishagsytringer som dette er trist for meg, men io første rekke et angrep på demokratiet. Jeg håper arrangøren vil sørge for at dette ikke skjer ved neste omgang, sier Heian, og legger til at han tror han vil få en del stemmer ved skolevalget.