- Det hender at vi kjører pasienter fra sykehuset i Larvik til operasjon på sykehuset i Tønsberg, men så har ikke sykehuset tid likevel. Da kjører vi samme pasienten tilbake til Larvik.

Det forteller ambulansearbeider Roy Gjersøe, tillitsvalgt for ambulansepersonellet i Vestfold.

Han synes Sykehuset i Vestfolds prioriteringer kan være vanskelige å forstå.

- Det verste med å kjøre slike «bomturer» er å tenke på de unødvendige lidelsene pasienter utsettes for. Et lengre opphold i ambulansen blir generelt sett mer smertefullt for pasienten, sier Gjersøe.

Nest etter menneskelig lidelse, setter han det økonomiske aspektet.

- Når vi har en presset ambulansesituasjon hvor det tidvis ikke er ledige biler i hele fylket, virker det underlig å kjøre en og samme pasient i skytteltrafikk mellom sykehusene, sier Gjersøe.

Pasientgruppen som oftest utsettes for disse ekstraturene, er eldre med lårhalsbrudd. Og det kan bli mange timer å vente på operasjon.

- Det har skjedd at vi kjører en pasient som allerede er skrevet inn i Larvik til sykehuset i Tønsberg fredag ettermiddag, og henter samme person uoperert mandag formiddag.

Tønsberg sykehus er et akuttsykehus med stor pågang.

- Kapasiteten der oppleves tidvis som sprengt, sier Gjersøe.

Han har flere egne opplevelser å vise til.

- I Tønsberg har det hendt at jeg har stått og ventet med pasienter på båre i opptil en halvtime uten å få levert dem fra meg. Jeg kan ikke gå hvis det ikke er noen til å ta imot pasienten.

Gjersøe presiserer at han ennå ikke har opplevd dette i Larvik.

Han har liten tro på at en nedleggelse av akuttmottaket i Larvik vil bedre ressursbruken i SiV.

- Jeg forstår at sykehuset i Larvik ikke kan ha alle funksjoner av økonomiske og medisinskfaglige grunner, men akuttmottaket er viktig å beholde. Noen ganger, hvor det handler om minutter, kan akuttmottaket i Larvik utgjøre forskjellen, sier Gjersøe.

Han føler det som en trygghet å vite at sykehuset i Larvik gir ham ryggdekning, og presiserer viktigheten av samhandling med Larviks akuttmottak.

- En nedleggelse av akutten i Larvik kan i verste fall føre til at liv går tapt.

Gjersøe er oppgitt over hvor lite ledelsen i SiV satser på ambulansetjenesten. Han frykter at det enten blir bevaring av akuttmottaket i Larvik eller styrking av ambulansetjenesten.

- Vi trenger begge deler sårt. Per i dag har vi et dyktig ambulansepersonell i Larvik, men vi ser våre begrensninger, sier Gjersøe.

Han opplever at innsparinger stadig blir dyttet over på ambulansepersonellet.

- Ledelsen tror at vi er her uansett hvor mye de dytter over på oss, men slik er det ikke. Til slutt kollapser vi fordi vi har for mye å gjøre, sier Gjersøe oppgitt.