Ypper til kamp om kommunevåpenet.

Etablering av en ny kommune gir grunnlag for et nytt kommunevåpen, mener politikerne i Lardal.

Mandag ble det første møtet i styringsgruppa som ser på en mulig sammenslåing mellom Larvik og Lardal gjennomført. Til stede var både den politiske og administrative ledelsen i kommunene. I tillegg til blant andre fylkesmann Erling Lae.

Og blant innspillene Lardals politikere kom med, var å etablere et nytt kommunevåpen. Et innspill som i denne omgang kun ble tatt til etterretning. Men det betyr at det nåværende våpenet, som ble innført ved forrige kommunesammenslåing i 1988, vil bli gjenstand for debatt i tiden fremover.

En markering

Om lardalpolitikerne skulle få gehør, er det vel kanskje tvilsomt om sluttproduktet blir slik illustrasjonen over viser. Men ordfører Liv Grinde er ikke helt fremmed for å ta med seg huldra til den nye kommunen.

– Vi ville jo gjerne hatt med henne, ler hun.

– Uansett synes jeg det er en god idé å se på dette når det etableres en ny kommune, og så lenge navnet forblir Larvik.

Grinde påpeker at dette er et innspill. Og kanskje like mye til de to kommunenes innbyggere som politikere.

– Jeg regner med at dette er noe folk har sterke meninger om, sier hun.

Som Høyres toppkandidat i Larvik kan Bjarne Steen fort ende opp som ordfører i den nye kommunen. Han deltok også på møtet mandag. Som lardalpolitiker.

– Innspillet er for å markere at man skal bygge en ny kommune, og ikke bare innlemme Lardal. Da blir dette et symbol. Og jeg ser jo at det finnes mange flotte kommunevåpen rundt omkring. Det er en interessant tanke, mener han.

– Og det er ett av innspillene fra styringsgruppa i Lardal for å komme i gang med noen konkrete punkter. Men det er jo ikke politisk behandlet ennå, påpeker han videre.

Steen har selv noen ideer om hvordan et nytt kommunevåpen kan bli seende ut. Men i dem er det ikke noe hulder.

– Det er ikke min tanke. Men jeg har noen andre tanker. Jeg synes imidlertid det er litt for tidlig å prate om dem nå, sier han noe hemmelighetsfullt.

Skepsis i Larvik

Larviks ordfører Rune Høiseth ønsker først å påpeke at innspillet om nytt kommunevåpen bare er en liten del av prosessen som nå er startet mellom de to kommunene.

– Det er mange ting som skal på plass, men spørsmålet om kommunevåpenet vil sikkert være løpende i den pågående diskusjonen, sier han, og er ikke umiddelbart villig til å ofre nåværende våpen.

– Jeg har forståelse for innspillet, men i utgangspunktet er ikke dette noe jeg er åpen for. Det er ikke så mange år siden vi byttet sist, og våpenet symboliserer i dag en tilhørighet og markerer en historie. Men det er naturlig at dette blir sett på når en ny kommune bygges, mener han.

Larviks varaordfører Hallstein Bast er kort i sin kommentar om ønsket fra politikerne litt lenger nord oppi dalen.

– Som leverandør av mastetømmer er jo Lardal allerede representert i nåværende kommunevåpen, sier Bast med et smil.