Les loggen fra kommunestyremøtet

I kveld ble det siste kommunestyremøtet i det «gamle» kommunestyret, før det nye konstituerer seg neste onsdag, avholdt i Sliperiet.