Mona og Jan Georg Skuggedal på Bakke i Brunlanes krever 690.000 kroner i erstatning fra Larvik kommune, etter å ha opplevd sitt livs mareritt. Begge gledet seg til nytt hus, men firmaet som fikk ansvarsrett, gjorde det meste galt.

Dette skjedde i 2005. Fremdeles - nesten fire år senere - er en stor mengde feil og mangler ved det nye huset ikke rettet opp. Ekteparet Skuggedal har gjort mye selv, og fått hjelp av familie og venner - men økonomien har ikke strukket til, slik at hele huset kunne bli slik det egentlig skulle være.

Firmaet som fikk ansvarsrett av Larvik kommune, Larvik Trekonstruksjon DA, ble løst fra jobben da det ble oppdaget store mengder snø på loftet. Huset skulle være tett, men det var langt fra tilfellet. Firmaet ble dømt til å betale Skuggedal 817.000 kroner. Men det fantes verken penger eller forsikringer i firmaet, som til overmål ble oppløst.

Dermed sto Mona og Jan Georg Skuggedal stående rådville igjen. Heldigvis fikk man dokumentert mange av de største feilene og manglene - men flere ting har også dukket opp senere. Larvik kommune ble saksøkt fordi man ga Larvik Treindustri ansvarsrett. Erstatningskravet var på vel 800.000 kroner, men i Larvik tingrett i går ble kravet redusert til 690.000 kroner.

Det er første gang en sak av denne type bringes inn for retten i Norge, og avgjørelsen vil trolig få prinsipiell betydning.

Partene i Larvik tingrett i går var svært enige om sakens faktiske sider. Striden sto om Larvik kommune kan bebreides, og om det er gjort saksbehandlingsfeil og vist uaktsomhet av kommunen.

5. juli 2005 mottok Larvik kommune søknad fra Larvik Trekonstruksjon om ansvarsrett for boligen til Mona og Jan Georg Skuggedal. Allerede dagen etter ga kommunen lokal godkjenning og ansvarsrett til firmaet for selve byggingen.

Advokat Ole Petters Breistøl, som representerte Skuggedals, mente saksbehandlingen hadde skjedd fryktelig fort. Det framkom ingen bemerkninger mot firmaet, som skulle ha 500.000 kroner for jobben.

Men så startet marerittet for Mona og Jan Georg Skuggedal.

- Vinteren 2006 kom det mye snø, og det var kraftig vind. Da oppdaget jeg at det var kommet inn store snømengder på loftet til huset, som egentlig skulle vært tett, fortalte Skuggedal i retten i går.

Han kontaktet takstmann, som sjekket konstruksjonene, og det ble oppdaget en rekke svakheter, feil og mangler. Ja, det var så ille at huset kunne stå i fare for å rase sammen hvis vinden ble sterk nok!

Fuktskader, råte og mugg, samt fare for isdannelser og trekk. Det kunne bli konsekvensene av dette. Takstmannen advarte mot kollaps for huset og dertil personskader.

Dårlig håndverk i strid med reglene, var hans konklusjon.

Byggmester Espen Staer påtok seg jobben som ansvarshavende etter Larvik Trekonstruksjon, og laget i august 2008 en tilstandsanalyse, samtidig som han ga Skuggedal råd om hvordan ting kunne utføres, fordi han da ikke hadde råd til å engasjere noen byggmester til å rette opp tingene. Utbedringene ble beregnet å koste 635.000 kroner.

- Vi lever og har det bra, men opplever at det ikke bestandig er like trivelig å bo i huset, sa Jan Georg Skuggedal i går.

- Det ble gjort en feil av kommunen når Larvik Trekonstruksjon ble gitt ansvarsrett. Kommunen burde undersøkt bedre for å sikre kvalitet i byggeprosjektet. Kommunen har opptrådt uaktsomt, hevdet advokat Ole Petter Breistøl. Han anså at kommunens vedtak var ugyldig.

Larvik kommunes advokat, Ingvill Aartun, påsto full frifinnelse for kommunen. Hun forsto at Skuggedal følte seg urettferdig behandlet, men mente kommunen ikke er å bebreide fordi det med å gi ansvarsrett er basert på tillit og egenerklæring, og at det er lov å dispensere fra kravet om utdannelse ut fra særlig lang praksis. Larvik Treindustri påberopte seg 35 års erfaring i bransjen.

- Kommunens vedtak ligger innenfor lovens krav om gyldighet av vedtak, hevdet advokat Ingvill Aartun.

Tingretten ble administrert av Randi Carlstedt, og hun antok at dommen kan foreligge om drøye to uker.