Betinget straff for hasjbruk

Tingretten mente betinget straff og en bot var riktig straff for 24-åringen.