Bast har sendt et brev til Misund Hansen, hvor han hevder at dobbeltrollen som leder av Ungdomsrådet og Larvik Sosialistisk Ungdom (SU) er uheldig, ikke minst for Ungdomsrådet – og særlig i sammenheng med at Hansen representerer rådet i oppvekst- og kulturkomiteen.

– Vi har tidligere fått forklart at Ungdomsrådet ikke kan få tid til en bred, intern debatt før komitemøtene, på grunn av det korte tidsrommet mellom utsendelse av bakgrunnsdokument og komitemø ter. Dette har jeg forståelse for, men det gjør samtidig at ungdomsrådsrepresentanten i komiteen må bære et eget ansvar for å tolke Ungdomsrådets holdning, hevder Hallstein Bast, som sier til ØP at han har skrevet brevet på generell basis. – Det er ingen spesiell sak som er årsaken til det, sier han.

Ville hatt problemer
Bast mener det kan virke inn på en persons integritet, når man innehar en slik dobbeltrolle, og sier at han selv ville hatt klare problemer med å skille den politiske dobbeltfunksjonen, og tror derfor andre kan ha samme problemer.

– Dette vil i første rekke kunne skade Ungdomsrådet selv ved å redusere innflytelsen overfor de folkevalgte, og det er der min bekymring ligger, sier Bast, som poengterer at han ikke tviler på hensiktene til Ungdomsrådets leder.

Vurderer å trekke seg
Thomas Misund Hansen er enig i at hans dobbeltfunksjon kan bli et problem, og sier han vil vurdere å trekke seg som leder av SU, men at han først vil rådføre seg med flere i denne saken, blant annet med kommuneadvokaten.

– Jeg føler ikke at jeg på noen måte har tråkket over streken. Men jeg ser faren, sier Thomas Misund Hansen til ØP.

Han viser til at flere andre tidligere medlemmer av Ungdomsrådet også har vært politisk aktive.

– Forskjellen er at jeg sitter som leder av SU, samtidig som jeg er leder av Ungdomsrådet.

– Så du vurderer ikke å trekke deg som leder i Ungdomsrå det?

– Nei, det gjør jeg ikke, sier Thomas Misund Hansen.

Må sortere hattene
Ordfører Øyvind Riise Jenssen sier at verken han eller andre folkevalgte kan gripe aktivt inn i denne saken, og ordføreren ser heller ingen grunn til å gjøre det: – Thomas Misund Hansen må selv holde orden på de forskjellige hattene sine, og hvis det skjer ting som må få konsekvenser i så må te, er det Ungdomsrådet selv som må ta affære, sier han.

Han sier at Ungdomsrådet selv velger sin leder, og at kommunestyret ikke kan påvirke dette på noen som helst måte.

– Men det er klart man skal være veldig nøye med at man ikke tillegger Ungdomsrådet uttalelser og meninger som ikke har vært til formell behandling i rådet. Ellers skjer det selvsagt fra tid til annen at aktive politikere engasjerer seg i Ungdomsrådet. Spesielt for lederen er det da viktig at han sorterer hattene sine, sier ordfører Ø yvind Riise Jenssen.