Tjølling Bondelag inviterer til møte fordi kommunen ikke har gjort det.

- Jeg er spent på hva kommunen sier til søppeltømming av kyststien. Mer folk betyr jo mer søppel, sier grunneier og bonde på Tjølling, Torgeir Rød. Han eier omtrent en kilometer av strekningen som skal bli kyststi. I følge regelverket, står grunneierne ansvarlig for å fjerne det som måtte oppstå av søppel på egen eiendom.

- Strandlinjen er et følsomt våtmarksområde hvor naturens balanse er hårfin, sier Rød. Han tror kyststien vil trekke mange turgåere til Tjølling.

- Det må taes høyde for økt ferdsel på et tidlig tidspunkt i planleggingen.

Rød tror stien kan fungere greit så lenge kommunen, hytteeiere, turgåere og grunneiere samarbeider.

- Det bør ikke bli slik at kyststien på død og liv skal gjennomføres, hvis den skaper store konflikter.

Marit Kaupang Aspaas er nestleder i Tjølling Bondelag. Hun sier målet med tirsdagens møte er å minimalisere konfliktene.

- Vi vil gi alle den samme informasjonen slik at det ikke blir misforståelser, sier Aspaas. Hun stiller seg undrende til hvorfor kommunen ikke har innkalt til dette møtet.

- Gårdseierne virker svært interesserte i å vite hva kyststiplanene går ut på. Møtet er viktig for å unngå forvirring og store problemer i ettertid, sier nestlederen. Hun presiserer at bønder, hytteeiere og grunneiere er innforståtte med reglene rundt allfarvei.

- Vi stiller oss i utgangspunktet positiv til en slik sti som kan øke folks aktivitetsnivå og turglede.

Trond Skisaker er også grunneier i en større del av området hvor kyststien kan bli lagt.

- Kommunen burde gitt oss grunneiere informasjon om kyststien først. Informasjonsskrivet som Bondelaget fikk i sommer, har vi ennå ikke fått se, sier Skisaker. Han synes det er kritikkverdig at grunneierne flest ikke er bedre forberedt før morgendagens møte.

- Vi vet ingenting om hvor stien skal komme eller hvor lang den skal være. Da er det vanskelig å mene noe.

Skisaker tror parkeringsplasser langs kyststien kommer til å bli et viktig tema på møtet.

- Bøndene er avhengige av å kunne komme seg frem med redskaper og traktor.

Morgendagens møte holdes på Bøndenes Hus i Tjøllingvollen.