Første spadetak tatt: Her kan det bli 60–80 nye boliger

Byggefeltet Solheim i Langangen kan gi plass til 80 nye boliger, og gi en voldsom innbyggervekst i bygda.