Ledere i Vestfold har en snittlønn på 450 600 kroner, og tjener årlig 77 900 mindre enn Norges best betalte ledere.

Det er store geografiske forskjeller i norske lederlønninger, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne. Ledere i Vestfold har en snittlønn på 450 600 kroner, og tjener årlig 77 900 mindre enn Norges best betalte ledere.

Dette kommer fram i den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, som er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener lønnsforskjellene i stor grad skyldes konkurranse om arbeidskraften i de større fylkene. – Målingene våre avslører at de mest befolkningsrike fylkene huser Norges best betalte ledere, sier han.


Stor bedrift – høyere lønn

Undersøkelsen avdekker også en klar tendens til at lederlønningene øker i takt med bedriftens størrelse. Lederlønnen i en bedrift med 1-10 ansatte ligger i snitt på 435 000 kroner, mens en leder i en bedrift med over 1000 ansatte i snitt tjener 666 000 kroner i året.

Brekke mener at det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener. – I befolkningsrike fylker er det naturlig nok flere arbeidsplasser og større bedrifter. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

Forbundslederen understreker at det ikke kun er lederlønninger som er på topp i de mest befolkningsrike fylkene. – Kostnadsnivået er ofte i øvre del av skalaen i fylker med høy befolkningstetthet, sier han.


Lønn som fortjent?

Derimot ser ikke Brekke nødvendigvis noen sammenheng mellom dyktighet og lønn. – Vi har mange gode ledere som ikke ligger på lønnstoppen. Lønn dannes som en konsekvens av konkurransesituasjonen der bedriften ligger, og de årlige lønnsøkningene kommer som et resultat av dette, sier han, og legger til at det er spesielt naturlig at sjefer med stort personalansvar får høyere lønn.

– Å være leder for en større gruppe betyr mer ansvar. Det er viktig at disse lederne oppnår målene virksomheten ønsker, blant annet gjennom god personledelse og solide HMS-resultater, sier forbundslederen.

(Pressenytt)Snittlønn ledere og mellomledere i norske fylker:

1. Akershus: 528 600

2. Rogaland: 509 300

3. Oslo: 509 200

4. Hordaland: 502 300

5. Sør-Trøndelag: 493 300

6. Sogn og Fjordane: 492 500

7. Møre og Romsdal: 489 200

8. Vest-Agder: 474 900

9. Telemark: 472 700

10. Troms: 467 800

11. Buskerud: 465 100

12. Nord-Trøndelag: 452 300

13. Østfold: 450 700

14. Vestfold: 450 600

15. Aust-Agder: 448 400

16. Nordland: 447 900

17. Finnmark: 446 900

18. Oppland: 421 000

19. Hedmark: 416 000

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2010 fra Lederne)