Bane NOR har kjøpt dette bygget i Svarstad. Men det er ikke så rart som det høres ut.

I 2013 ble bussverkstedet i Svarstad overdratt fra Nettbuss til det som nå heter Bane NOR Eiendom, men det formelle har ikke blitt ordnet før nå.