Skal bruke 136 millioner på kommunale bygg de neste årene – se oversikten her

Med et etterslep på omtrent én milliard er det utvilsomt store vedlikeholdsbehov for kommunale bygninger i Larvik. Men det gjøres også en hel del. 136 millioner kroner skal brukes på vedlikehold og investeringer de neste tre årene.