Kommunen foreslår å legge ned to barnehager – én av dem ble totalrenovert i 2006

Nedleggelsene er blant forslagene fra rådmannen som behandles av politikerne fra neste uke.