Søker etter svar på hvordan dødsbrannen startet

Varmen var så sterk og flammene så sterke, at røykdykkerne måtte vente med å ta seg inn i boligen som brant i Skiringsalsgata.