Frelsesarmeen delte ut mat og gaver til vanskeligstilte

Det var helt fullt, litt kaotisk og veldig hyggelig i lokalene til Frelsesarmeen da de delte ut julemat og julegaver tirsdag.