Nå blir 2019 et skjebneår for å se hvor mange av den uønskede pukkellaksen som har formert seg.

– Pukkellaks er en svartelista art. Det er fremmed, og uønsket i norske elver, sier lakseforsker Henrik H. Berntsen fra Sandefjord, som jobber ved NINA (Norsk institutt for naturforskning) i Trondheim.

I desember kom rapporten som tar for seg pukkellaks i Norge. Den viser at det i 2017 ble registrert nær 6.400 pukkellaks i totalt 263 elver. 20 av disse ble fanget i Numedalslågen, nærmere bestemt i elva sør for Holmfoss i Kvelde. Det er ikke spesielt gode nyheter.

– Det er vanskelig å si om pukkellaks kommer til å bli et stort problem eller ikke. Det avhenger av mange faktorer. Blant annet hvor mange som kommer, hvor mye lokal laks og sjøørret det er, og hvordan alle disse formerer seg, sier Berntsen, som også berømmer sportsfiskere og organisasjoner som deltok i registreringen av den nye fiskearten.

Gytingen avgjør

Berntsen forteller at funn tyder på både den russiske og de norske laksetypene bruker de samme stedene til gyting, men at den russiske varianten er tidligere ute enn de norske.

– Det som avgjør om det blir stor konkurranse, er når de gyter og til hvilke tidspunkter de oppholder seg i elva. Pukkellaksen gyter fra slutten av juli til august. Norsk laks gyter fra september og utover. Det virker som norske laksen gyter oppå det som allerede er der. Forskning fra Finnmark tyder på at det er sånn, men vi har ingen informasjon om hvordan denne gytingen skjer i Lågen og Vestfold, sier forskeren.

LES OGSÅ: Før sommeren skrev Sigurd (8) sin drøm på en lapp: – Det er det gøyeste jeg har gjort i hele sommer, ja, hele livet kanskje

Råtner mens den svømmer

Pukkellaksen stammer fra Stillehavet. På slutten av 1950-tallet begynte sovjetiske fiskeforvaltere å sette ut lakseyngel i Kvitsjøen på Kolahalvøya.

– Hensikten var å bruke den til mat, som er ny, kommersiell fiskeart, forteller forsker Berntsen.

Men utsettingen ble aldri noen matsuksess. Det gjorde derimot spredningen. I flere år har den eksistert i Finnmark og nedover langs Norskekysten. 2017 var året da den for første gang ble oppdaget i elver i hele Norge. Den er fanget i Numedalslågen tidligere, men i et svært begrenset omfang.

Pukkellaksen har en spesiell livshistorie. Den er delt i to bestander; de som formerer seg i partallsår og de som gjør det i oddetallsår. Fiskene lever kun i to år, og dør etter første og eneste gyting. Men før de dør, så skjer det noe ganske usedvanlig:

– Pukkellaksen begynner å råtne mens den lever. På internett finnes det horrible bilder av pukkellaks som går i oppløsning mens den fortsatt er i live, sier Berntsen.

LES OGSÅ: Arild tok lågalaks på første sesongdag: – Det var litt av en opplevelse

Kommer tilbake i 2019

Nå knyttes det stor spenning til i hvor stor grad pukkellaksen var heldig med gytingen i 2017. Etter klekkingen, dro lakseyngelen til sjøs, og overlevende laks kommer tilbake sommeren 2019 for selv å gyte.

– Kan historien om pukkellaksen sammenlignes med kongekrabba? Den var også fremmed og uønsket, men nå er den en stor ressurs.

– Det er vanskelig å si, det kan jeg ikke svare på. Den ble ingen kommersiell suksess i Russland. Det skal være en god matfisk, men jeg har ikke smakt den selv, sier Berntsen.

LES OGSÅ: Tore Jardar satser stort: – Sånn mat er noe av det hippeste du kan få tak i om dagen

Vil helst ha Lågalaks

Berntsen tror den vanlige sportsfiskeren foretrekker å få en Lågalaks på kroken, framfor en russisk pukkellaks. Den oppfatningen deles av Ingar Aasestad, sekretær i Numedallågen Forvaltningslag.

– I utgangspunktet blir det nok litt nedtur, de vil nok helst ha en vanlig lågalaks. Dessuten blir hannfisken av pukkellaks veldig stygg. Den får spisse, gjeddeaktig tenner og en stor pukkelen på ryggen, sier Aasestad.

Forvaltningslaget følger utviklingen nøye, og er spente på kommende sommer.

– Det er til dels bekymringsfullt. Man vet aldri hvilke konsekvenser det får når en ny art kommer inn i et økosystem. Vi er litt bekymret, men det kan også utgjøre en ekstra art å fiske på, gitt at det ikke blir noen konkurrent og bringer inn sykdommer, sier Ingar Aasestad.

Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha)

Pukkellaks er en stillehavslaks, som hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag er pukkellaks mest utbredt i Finnmark, nær grensa til Russland.

Pukkellaksen er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko».

Kilde: nina.no