Sandra, Vilde og Sebastian har et litt annerledes valgfag. For Ruth (85) er det kjempeviktig.

Frivilligheten blomster på bygda, og for tredje året på rad har Lardal ungdomsskole og Frivilligsentralen samarbeidet om valgfaget Innsats for andre. Det nyter både barn og voksne godt av.