Full uenighet rundt Larvik Pizza: Nå krever både kjøper og selger erstatning av hverandre

Allerede lenge før kontrakten om salg og kjøp av Larvik Pizza var undertegnet, var det uenighet og dyp mistro mellom partene. Likevel valgte begge å skrive under avtalen. Nå møtes de i retten.