– Vi vil ha de unge med når Larviks nye «masterplan» skal lages

Når kommunens «masterplan» med de store målene for Larvik skal fornyes, går Hanne Øyen Herland og kollegene aktivt ut for å nå de unge. Elevråd, SU-ledere og FAU-ledere samt foreninger blir invitert med.