Bygging av ungdomsinstitusjon vekker reaksjoner hos naboer: – Kan du garantere for sikkerheten til barna mine og andre barn som bor her?

Flere ga uttrykk for engstelse for om beboerne på den planlagte ungdomsinstitusjonen kan være farlig for barna i området.