– Dette er ei veldig tillitserklæring, som jeg setter stor pris på. Jeg er overrasket og glad for det ansvaret jeg har fått, sier Dag Terje Andersen på telefon fra Stortingsrestauranten i Oslo.

Konstitusjons- og kontrollkomiteen spiller en svært viktig rolle. Den fører blant annet kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som Stortinget fatter, behandler endringer i Grunnloven og dokumenter fra Riksrevisjonen, meldinger fra Sivilombudsmannen og EOS-utvalget. Som en del av den parlamentariske kontrollfunksjonen kan komiteen på eget initiativ foreta undersøkelser i forvaltningen.

Andersen (60) representerer Arbeiderpartiet for Vestfold, og ble nylig valgt inn til sin femte periode på Stortinget. Han forteller at Arbeiderpartiet hadde klar sine medlemmene til Stortingets 12 ulike komiteer tirsdag.

Ønsket seg næring, fikk kontroll

– Hele kabalen på våre 49 representanter ble lagt på gruppemøte tirsdag. Vi sendte inn ønske om hvilke komité vi ville være i, og jeg ønsket med næringskomiteen, sier Andersen.

Endelig komitéplassering er 20. oktober. Da skal komiteene konstituere seg, og leder og nestleder skal formelt velges.

Slik ble det ikke. Han havnet isteden opp med det ansvarstunge ledervervet for kontroll- og konstitusjon, og har dermed en viktig rolle for å ivareta demokratiet, og passe på at spillereglene følges.

– Hva er dine ambisjoner for ledervervet?

– På en ordentlig måte ivareta den kvalitetssikringen som ligger i revisjonsrapporter, følge opp Stortingets vedtak og ha kontroll med regjeringen, og ha en seriøs og grundig behandling av Grunnlovsforslag, sier han.

Han regner med at det blir spennende.

– Nå er det et smalere regjeringsflertall enn i forrige periode. Sånn sett blir det ekstra spennende, sier Dag Terje Andersen.

Arbeiderpartiet gikk ned fra tre til to stortingsrepresentanter ved valget i september, og Andersen ble valgt inn sammen med Maria-Karine Aasen-Svensrud fra Horten. Hun har fått plass i justiskomiteen.

LES OGSÅ: Ungdom i Larvik vil ha «Jonas Gahr Superstar»

LES OGSÅ: Lene lover å jobbe for Vestfold

Har vært med på mye

Andersen har en lang og innholdsrik politisk karriere. Han har sittet på Stortinget i fem perioder, og før det vært vararepresentant. Fra 2009 til 2013 var han stortingspresident, og var partisekretær fra 1992 til 1996. Han har hatt tre ulike statsrådsposter; som landbruksminister, næringsminister og arbeids- og inkluderingsminister, og har i tillegg vikariert som statsråd flere ganger. Tidligere har han ledet tre ulike komiteer på Stortinget; finans, kommunal- og forvaltning og valgkomiteen. I tillegg kommer medlemskap i flere andre styrer, komiteer og delegasjoner.

Hans politiske karriere startet imidlertid i Svarstad, i Lardal kommunestyre. Der var han ordfører fra 1987 til 1991, samtidig som han jobbet halv stilling som skogsarbeider.

LES OGSÅ: Huldra jages tilbake i lardalsskauen

Både nytt og gammelt

I en pressemelding fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe, skriver valgkomiteens leder og partisekretær Kjersti Stenseng:

– Valgkomiteen har lagt vekt på at Arbeiderpartiet trenger både fornyelse og videreføring av verdifull erfaring. Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier hun og fortsetter:

– Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe blir et sterkt lag. Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv. Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høyre-regjeringen ikke lengre har en samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye muligheter for å få gjennomført god Ap-politikk, sier Stenseng.