- Mister president! George W. Bush tar hjertelig imot hilsenen fra den offisielle utsendingen fra Norge - den nye ambassadøren til USA. Det blir et hjertelig, men formelt møte mellom verdens mektigste mann og diplomaten fra Bøkelia som overleverer sine akkreditiver. Wegger Chr. Strømmen er vår mann i Washington.

Møtet mellom president Bush og ambassadøren fra Larvik fant sted 5. november. Tre måneder er gått siden Wegger Chr. Strømmen begynte i Norges kanskje viktigste utenrikspost. På denne tiden har han rukket å møte presidenten hele tre ganger. Ved to av møtene har han fått anledning til å snakke med Bush om Norge.

- Jeg får neppe møte presidenten en gang i måneden i tida framover, men slike møter er viktige. Min oppgave er å ivareta Norges interesser og tale Norges sak på alle plan og i alle sammenhenger. Det preger all vår innsats her, enten det er i store sammenhenger som møte med presidenten, eller i mer hverdagslige gjøremål, sier Wegger Chr. Strømmen.

At han som vår mann i Washington er Norges viktigste diplomat, vil han ikke uten videre si seg enig i. Men at han bekler en særdeles viktig post, er han seg i høy grad bevisst. Med sine i alt ca 50 ansatte er da også ambassaden i Washington vår største utenriksstasjon.

- Våre forbindelser med USA er utvilsomt Norges aller viktigste bilaterale forhold. Min oppgave er ikke minst å utvikle dette forholdet i full bredde. Det er i vår verden i dag ikke noe stort problem som lar seg løse uten at man får med USA. Alle globale utfordringer krever USA's medvirkning for løsning. Det er i USA vi finner de største forskningsmiljøene og i stor grad også de nødvendige pengene. Derfor bruker jeg mye av min tid på utviklingen av forsknings- og utdanningssamarbeidet mellom våre to land, et område vi også har egne folk på ambassaden til å følge opp, sier Strømmen.

Ambassadøren til USA ble født i 1959. Han gikk ut av Larvik gymnas i 1978 og er blant annet utdannet jurist. Han har jobbet på flere felt, blant annet i Utenriksdepartementet. I 1999 ble han statssekretær for daværende utenriksminister Knut Vollebæk i Bondeviks sentrumsregjering etter først å ha vært rådgiver. Nettopp Vollebæk var også hans forgjenger som ambassadør i Washington.

I 2000 kom Strømmen til New York til posten som «nummer to» ved den norske FN-delegasjonen. Dermed ble han også stedfortreder for «sjefen», en annen «Larvik-diplomat», ambassadør Johan Løvald. Strømmen møtte også i Sikkerhetsrådet i løpet av de to årene Norge hadde sete der. I 2005 ble han utnevnt til ambassadørpost i Genève med ansvar for deler av FN-apparatet der og forholdet til internasjonale organisasjoner. For tre måneder siden kunne han så tiltre det han medgir på mange måter er «drømmejobben».

- Jeg har aldri tidligere i mitt liv vært så motivert for en jobb. Å være ambassadør i Washington var noe jeg virkelig hadde lyst til.

- Var det en spesiell tillitserklæring for deg som tidligere statssekretær for KrF at det var den rød-grønne regjeringen som utnevnte deg?

- Ambassadørjobben i Washington er en stor tillitserklæring, uansett egen politiske fortid og uansett hvilken regjering man blir utnevnt av. Vårt forhold til USA er grunnleggende. Vi har store, tunge økonomiske interesser her. Det er nok å nevne olje og gass. Vi selger 600.000 fat norsk olje i døgnet til USA. Fisk er også en viktig næring for Norge i USA, og fisken er blitt en langt større økonomisk faktor enn den var bare for noen år siden.

En annen viktig del av oppgaven her er å passe på betingelsene for vårt pensjonsfond, det tidligere «oljefondet». Fondet er nå på formidable 370 milliarder dollar, og en tredel av kapitalen er til enhver tid investert i USA. Størrelsen på disse investeringene vekker stor oppmerksomhet her. Penger har jo en egen dynamikk i USA. Den store oppmerksomheten er det viktig å følge opp, og her ved ambassaden har vi en egen person fra Finansdepartementet som har en stor oppgave med oppfølging.

- Din amerikanske kollega i Oslo har uttalt seg om kjøp av jagerfly og denne sakens betydning for forholdet mellom USA og Norge?

- Du får meg ikke til å si noe om jagerflykjøp, men jeg kjenner selvsagt saken godt, sier Wegger Chr. Strømmen.

Sjefen selv er selvsagt viktig, men her hjemme er det annen av ambassadens ansatte som har fått stor oppmerksomhet, takket være et tv-innslag ved juletider - ambassadens svært unge chef, Ingeborg Nygaard.

- Ingeborg er rett og slett et naturtalent når det gjelder mat. Hun er et unikum. Hennes kunnskaper går langt utover det hun kan ha tilegnet seg under opplæringen i kokkefaget. Jeg mistenker at det er en dyktig mor i bildet også. Uansett - Ingeborg er en uvurderlig ressurs. Hun er fra Skjervøy i Nord-Troms, og hun er en mester i å lage norsk mat av norske råvarer. Vi har anslagsvis 4.000 gjester på ambassaden i løpet av et år, og det er utrolig fint å kunne servere norsk mat tilberedt av en matkunstner. Ingeborg har da også vakt berettiget oppmerksomhet her, og også hjemme. For etter tv-innslaget har jeg nærmest druknet i e-post hjemmefra. Det er tydelig at Ingeborg er blitt lagt merke til, sier Wegger Chr. Strømmen.

En rolig jule- og nyttårshelg har han tilbrakt sammen med familien. Det har etter hvert fått samlet seg i ambassadørboligen, som ligger i det norske ambassadekomplekset i et rolig strøk nordvest i Washington.

- Min kone Cecilie kom endelig over like før jul. Vår yngste datter Ester begynte på skole her allerede i høst, men hennes to år eldre søster Ruth flytter over når hun har fullført skolegang i Genève.

- Og kontakten med Larvik?

- Jeg er på besøk med jevne mellomrom, og kommer antakelig en tur til Larvik i løpet av februar, avslutter Wegger Chr. Strømmen - vår nye mann i Washington.