Mandag fikk de ansatte ved sykehuset i Sandefjord vite at all virksomhet ved sykehuset skal legges ned innen 2010. Beskjeden kom på tross av at Sykehuset i Vestfold før helgen informasjonsbladet «Praksisnytt» skriver at de radiologiske undersøkelsene ved sykehuset i Sandefjord skal opphøre fordi det har vært «markant nedgang i pasientaktiviteten», men at «den øvrige virksomheten ved sykehuset i Sandefjord forblir uendret».

Styret ved Sykehuset i Vestfold vedtok 17. desember i fjor at man skulle starte forhandlinger i forhold til salg av sykehuset i Sandefjord, og de ansatte trodde det var orientering i forbindelse med dette de var innkaldt til.

«Mange av de ansatte reagerte med sjokk på nyheten. En av de ansatte sier at hun trodde de var innkalt for å høre om salget, og at SiV skulle leie lokaler, og ikke om en fullstendig nedleggelse av hele SiVs virksomhe» skriver Sandefjords Blad.

Informasjonssjef ved Sykehuset i Vestfold, Annemette Gustavsen, sier til Østlands-Posten at det umulig kan være noen «bombe» at det nå varslet om at sykehuset i Sandefjord skal legges ned.

- Flyttingen av de radiologiske undersøkelsene ved sykehuset og en endelig nedlegging er to forskjellige prosesser. Flyttingen som vi gjør nå var varslet tidligere, men det lå også i kortene at sykehuset ville kunne bli lagt ned da det ble bestemt at sykehuset skulle selges, sier Anne Mette _Gustavsen.

Mandag ble de ansatte ved sykehuset orientert om at all virksomhet ved sykehuset vil bli nedlagt innen utgangen av 2009. Direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, antydet også at en nedleggelse kan komme tidligere.

Ifølge informasjonsbladet til Sykehuset i Vestfold vil de ansatte fra Sandefjord sykehus bli overflyttet til avdelinger ved sykehusene i Tønsberg og Larvik.

- Er dette en del av prosessen i forhold til videre bruk av Larvik sykehus?

- Vi vet fremdeles ikke hva den endelige avgjørelsen i forhold til akuttmottaket ved Larvik sykehus vil bli, og om den blir stående. Men det er klart at det å flytte dette til Larvik må sees i sammenheng med hva som skal skje med sykehuset her i framtiden, sier Annemette Gustavsen.