- Må frifinnes for drap

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

- Åge Vidar Fjell må frifinnes, sier forsvareren, advokat Jonny Sveen fra Larvik.

DEL

Fjell ble i 1990 dømt for drap på sin nabo og slektning Olav Martinius Fjeld i Kilebygda i Skien

I går kunne Jonny Sveen invitere til pressekonferanse på sitt kontor. Der la han, sammen med privatetterforsker Tore Sandberg og medforsvarer og hjelpeverge for Fjell, advokat Ole Martin Meland, fram rapporten fra den nye psykiatriske undersøkelsen som konkluderer med at Åge Vidar Fjell er psykisk utviklingshemmet i høy grad, så høy grad at han ikke skulle vært tiltalt og straffet i saken.

Fjell ble dømt til sju års fengsel og 10 års sikring for drapet, etter at den psykiatriske undersøkelsen den gang konkluderte med at han var strafferettslig tilregnelig. I avhør, som ble foretatt uten forsvarer eller verge til stede, tilsto han drapet, selv om han avga svært forskjellige forklaringer på hvordan det var skjedd og hvor drapsvåpenet eventuelt befant seg. Drapsvåpenet ble aldri funnet, og det forelå heller ikke tekniske beviser mot den utviklingshemmede mannen.

Fjell har sonet sin straff, og det var under utholdelsen av sikringsdelen ved Prosjekt felles framtid (Proff) i Sandefjord at Larvik-advokaten Jonny Sveen kom inn i bildet. De ansatte i Proff var nemlig kommet til at Fjell neppe kunne ha utført det han var dømt for.

Sveen startet et arbeid med saken i samarbeid med privatetterforsker Tore Sandberg. Dette førte fram til at den såkalte Gjenopptakelseskommisjonen i oktober i fjor slo fast Fjell skal få prøvet sin sak på nytt. Saken er berammet i Borgarting lagmannsrett i september. En psykiatrisk uttalelse innhentet av Sveen og Sandberg om at Fjell ikke var strafferettslig tilregnelig ble ikke godkjent av Den rettspsykiatriske kommisjon. Nå foreligger imidlertid nok en rapport, utarbeidet av psykiater Agnar Aspaas og psykologspesialist Jens Egeland på oppdrag fra påtalemyndigheten. Den konkluderer med at Fjell er så sterkt psykisk utviklingshemmet at han ikke skulle vært tiltalt og dømt.

Får rapporten godkjentstempel fra Rettspsykiatrisk kommisjon, vil den måtte føre til at Åge Vidar Fjell blir frikjent. Sveen er imidlertid også opptatt av å få slått fast Fjell heller ikke utførte selve drapshandlingen, noe som vil ha betydning for et betydelig erstatningssøksmål som vil bli reist på Fjells vegne.

Artikkeltags